Pomen izrazov

 Obiskovalec: Vsak posameznik, ki obišče spletne strani www.auditing.si

Avtorska pravica: pravica intelektualne lastnine. Deli se na materialno in moralno:

  • Materialna predstavlja komercialni del avtorske pravice, možnost trženja avtorjeve stvaritve (novice, članka..).
  • Moralni del avtorske pravice predstavlja pravico do nedotakljivosti avtorjeve stvaritve in zaščito pred neupravičenimi posegi v vsebin.

Družba: Audit-i.n.g., revizijske storitve, d.o.o.
Spletna-e stran-i: Spletne strani oziroma spletna stran www.auditing.si in njenih poddomen in pridruženih domen.
Vsebine: Prispevki, slike, grafika
Obrazec: Obrazec za povpraševanje.
Komercialni namen: vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, kot na primer objava logotipa, slogana, besedil, fotografij ali drugih elementov zadevnih spletnih strani v publikacijah, na plakatih, spletnih straneh in drugih medijih (elektronskih in tiskanih).

Uvod

Obiskovalec z obiskom in uporabo spletnih strani izjavi svoje soglasje s tem pravnim poukom. Slednji je zavezujoč za vse obiskovalce. Z uporabo portala ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina (slike, animacije, programske kode,) na spletnih straneh Družbe, kakor tudi osnovna grafična zasnova ter podoba spletnih strani Družbe je last Družbe oziroma zadevnih avtorjev. Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, kakor tudi spreminjanje oziroma preoblikovanje splentih vsebin v komercialne namene, brez pisnega dovoljenja Družbe (in preko nje pisnega dovoljenja zadevnih avtorjev), je prepovedano. Razen pisnega soglasja morajo biti za objavo vsebin ali dela vsebin na istem mestu objavljena še povezava k izvirniku na spletni strani www.auditing.si ter navedeno ime in logotip družbe.

Vse informacije, pridobljene na spletnih straneh, so zgolj informativne narave. Družba se bo trudila za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na spletnih straneh, a ne prevzema nobenih odgovornosti za njihovo ažurnost, pravilnost, popolnost in točnost.

Družba ne prevzema odgovornosti zaradi škode (materialne in nematerialne), drugih težav ali stroškov zaradi uporabe informacij na spletnih straneh Družbe. Prav tako ne prevzema odgovornosti za nedostopnost spletne strani, motnje dostopa spletnih strani, virusov ali napak v katerihkoli informacijah in dokumentih posredovanih s strani spletnih strani Družbe.

Družba si pridržuje pravico spremembe pravnega pouka in vseh drugih vsebin na spletnih mestih brez predhodne najave.

Zasebnost

Družba zbira naslednje osebne podatke:

1. Podatke oziroma informacije, ki jih v obrazce vnese obiskovalec sam, in za točnost katerih sam odgovarja:

  • ime
  • priimek
  • e-mail
  • telefonska številka
  • vse ostale vnose obiskovalcev v obrazce na spletni strani

2. Ostale podatke:

  • IP naslov
  • Piškotke za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen na začetku vsake seje

Osebni podatki se shranjujejo na spletni strežnik. Upravljavci osebnih podatkov slednjih ne bodo posredovali tretjim osebam. Družba se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim, nepooblaščenim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, za katerega so bili posredovani.

Če obiskovalec ne želi, da se o njem zbira in obdeluje navedene podatke, naj nemudoma zapusti spletno stran. Podatki bodo izbrisani v občasnih pregledih, obiskovalec pa si lahko spletno stran še zmeraj ogleduje anonimno.

Splošni pogoji

Splošni pogoji družbe Audit-i.n.g., d.o.o. za pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov.