This is a multipart message in MIME format.

——=_NextPart_000_0282_01D824E7.36D9AC30
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_NextPart_001_0283_01D824E7.36D9AC30″

——=_NextPart_001_0283_01D824E7.36D9AC30
Content-Type: text/plain;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Ne, za nas ni potrebno popravljati naro=E8ilnice.=20

=20

Lep pozdrav,=20

=20

=20

Ur=B9ka Jeri=E8

Vodja pisarne

__________________________________________

Revizijske storitve

=20

Audit-i.n.g., d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, Fax.: 01 320 7841

=20

www.auditing.si

=20

=20

*Opozorilo:*=20

*To elektronsko sporo=E8ilo je namenjeno izklju=E8no naslovnikom in =
lahko
vsebuje zaupne ali ob=E8utljive informacije. Neavtorizirano =
distribuiranje,
spreminjanje ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C8e ste
sporo=E8ilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite
po=B9iljatelja po povratnem elektronskem sporo=E8ilu, sporo=E8ilo samo =
pa takoj
izbri=B9ete iz sistema. =C8e niste pravi prejemnik sporo=E8ila, ga ne =
smete
kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako druga=E8e
sklicevati nanj. Za medmre=BEni prenos elektronskih sporo=E8il ni =
zagotovila, da
je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko prestre=BEejo,
po=B9kodujejo, uni=E8ijo, lahko prispejo prepozno, nepopolno ali =
oku=BEene z
virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema pravne odgovornosti za =
vsebino
tega sporo=E8ila. =A9teje se, da je to elektronsko sporo=E8ilo, in vsak =
odgovor na
njega, profesionalne narave, zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali
poslovodstvo podjetja Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=B9=E8a, =
vsebovana v
tem sporo=E8ilu, ne odra=BEajo nujno tudi mnenja in stali=B9=E8a =
podjetja
Audit-i.n.g., d.o.o.*

=20

*Disclaimer:*=20

“This email is intended solely for the addressee(s) and may contain
confidential information. Unauthorized distribution, modification or
disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email =
in
error, please notify the sender immediately by return email and delete =
the
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy
it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to
it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free =
as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive =
late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for the contents of this message. This email and any reply is
deemed to be professional in nature and can therefore be read by other
employees or principal of the company Audit-i.n.g., d.o.o. Views and
opinions contained in this message do not necessarily reflect the views =
and
opinions of the company Audit-i.n.g. d.o.o.*

=20

=20

=20

From: karmen.per@ijs.si [mailto:karmen.per@ijs.si]=20
Sent: Friday, February 18, 2022 3:24 PM
To: ‘Info Auditing’
Subject: RE: Naro=E8ilo ZN22_01523

=20

Pozdravljeni

=20

Potrebujete novo naro=E8ilo?

Mi smo si zabele=BEili, da bo ra=E8un ve=E8ji.

=20

Lp, Karmen

=20

From: Info Auditing <info@auditing.si >=20
Sent: Friday, February 18, 2022 2:08 PM
To: karmen.per@ijs.si =20
Subject: RE: Naro=E8ilo ZN22_01523

=20

Spo=B9tovani,=20

=20

potrjujemo prejeto naro=E8ilo. Storitev bo opravljena predvidoma v =
prihodnjih
14-ih dneh.=20

=20

Opozorili bi =B9e na eno napako, in sicer je 4.870 EUR neto znesek, brez =
DDV.=20

=20

Lep pozdrav,=20

=20

Ur=B9ka Jeri=E8

Vodja pisarne

__________________________________________

Revizijske storitve

=20

Audit-i.n.g., d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, Fax.: 01 320 7841

=20

www.auditing.si

=20

=20

*Opozorilo:*=20

*To elektronsko sporo=E8ilo je namenjeno izklju=E8no naslovnikom in =
lahko
vsebuje zaupne ali ob=E8utljive informacije. Neavtorizirano =
distribuiranje,
spreminjanje ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C8e ste
sporo=E8ilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite
po=B9iljatelja po povratnem elektronskem sporo=E8ilu, sporo=E8ilo samo =
pa takoj
izbri=B9ete iz sistema. =C8e niste pravi prejemnik sporo=E8ila, ga ne =
smete
kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako druga=E8e
sklicevati nanj. Za medmre=BEni prenos elektronskih sporo=E8il ni =
zagotovila, da
je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko prestre=BEejo,
po=B9kodujejo, uni=E8ijo, lahko prispejo prepozno, nepopolno ali =
oku=BEene z
virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema pravne odgovornosti za =
vsebino
tega sporo=E8ila. =A9teje se, da je to elektronsko sporo=E8ilo, in vsak =
odgovor na
njega, profesionalne narave, zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali
poslovodstvo podjetja Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=B9=E8a, =
vsebovana v
tem sporo=E8ilu, ne odra=BEajo nujno tudi mnenja in stali=B9=E8a =
podjetja
Audit-i.n.g., d.o.o.*

=20

*Disclaimer:*=20

“This email is intended solely for the addressee(s) and may contain
confidential information. Unauthorized distribution, modification or
disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email =
in
error, please notify the sender immediately by return email and delete =
the
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy
it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to
it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free =
as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive =
late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for the contents of this message. This email and any reply is
deemed to be professional in nature and can therefore be read by other
employees or principal of the company Audit-i.n.g., d.o.o. Views and
opinions contained in this message do not necessarily reflect the views =
and
opinions of the company Audit-i.n.g. d.o.o.*

=20

=20

=20

—–Original Message—–
From: karmen.per@ijs.si
[mailto:karmen.per@ijs.si]=20
Sent: Friday, February 18, 2022 9:56 AM
To: info@auditing.si =20
Cc: ‘Marija Kav=E8i=E8’ <Marija.Kavcic@ijs.si =
>
Subject: Naro=E8ilo ZN22_01523

=20

Spo=B9tovani,=20

=20

V priponki vam po=B9iljamo naro=E8ilo =B9t. ZN22_01523.=20

Vljudno vas prosimo za potrditev naro=E8ila po elektronski po=B9ti ter =
navedbo
pribli=BEnega datuma dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

=20

Prosimo, da po opravljeni storitvi ali dobavi blaga izstavite e-ra=E8un =
preko
portala UJPeRa=E8un.=20

=20

=20

=20

Hvala in lep pozdrav.=20

_______________________________________

Karmen Per

Institut “Jo=BEef Stefan”=20

Nabavna slu=BEba

Jamova 39

1000 Ljubljana=20

=20

Telefon: 01 477 3727=20

=20

——=_NextPart_001_0283_01D824E7.36D9AC30
Content-Type: text/html;
charset=”iso-8859-2”
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

v\:* =
{behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Ne, za nas ni potrebno =
popravljati naro=E8ilnice.

 

Lep pozdrav, =

 

 

Ur=B9ka =
Jeri=E8

Vodja =
pisarne

_____________________________=
_____________

Revizijske =
storitve

 =

Audit-i.n.g., =
d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, =
Fax.: 01 320 7841

 =

www.auditing.si

 

 

*Opozorilo:* =

*To elektronsko sporo=E8ilo =
je namenjeno izklju=E8no naslovnikom in lahko vsebuje zaupne ali =
ob=E8utljive informacije. Neavtorizirano distribuiranje, spreminjanje =
ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C8e ste sporo=E8ilo =
prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite po=B9iljatelja =
po povratnem elektronskem sporo=E8ilu, sporo=E8ilo samo pa takoj =
izbri=B9ete iz sistema. =C8e niste pravi prejemnik sporo=E8ila, ga ne =
smete kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako =
druga=E8e sklicevati nanj. Za medmre=BEni prenos elektronskih sporo=E8il =
ni zagotovila, da je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko =
prestre=BEejo, po=B9kodujejo, uni=E8ijo, lahko prispejo prepozno, =
nepopolno ali oku=BEene z virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema =
pravne odgovornosti za vsebino tega sporo=E8ila. =A9teje se, da je to =
elektronsko sporo=E8ilo, in vsak odgovor na njega, profesionalne narave, =
zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali poslovodstvo podjetja =
Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=B9=E8a, vsebovana v tem =
sporo=E8ilu, ne odra=BEajo nujno tudi mnenja in stali=B9=E8a podjetja =
Audit-i.n.g., d.o.o.*

&nbs=
p;

*Disclaimer:* =

“This email is =
intended solely for the addressee(s) and may contain confidential =
information. Unauthorized distribution, modification or disclosure of =
its contents is unlawful. If you have received this email in error, =
please notify the sender immediately by return email and delete the =
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or =
error free as information could be intercepted, corrupted, lost, =
destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender =
therefore does not accept liability for the contents of this message. =
This email and any reply is deemed to be professional in nature and can =
therefore be read by other employees or principal of the company =
Audit-i.n.g., d.o.o. Views and opinions contained in this message do not =
necessarily reflect the views and opinions of the company Audit-i.n.g. =
d.o.o.*

 

 

 

From: karmen.per@ijs.si =
[mailto:karmen.per@ijs.si]
Sent: Friday, February 18, 2022 =
3:24 PM
To: ‘Info Auditing’ =
<info@auditing.si>
Subject: RE: Naro=E8ilo =
ZN22_01523

 

Pozdravljeni

 

Potrebujete =
novo naro=E8ilo?

Mi smo si =
zabele=BEili, da bo ra=E8un ve=E8ji.

 

Lp, =
Karmen

 

From: Info Auditing <info@auditing.si> =

Sent: Friday, February 18, 2022 2:08 PM
To: karmen.per@ijs.si
Subject: RE: Naro=E8ilo ZN22_01523

 

Spo=B9tovani,

 

potrjujemo prejeto naro=E8ilo. Storitev bo =
opravljena predvidoma v prihodnjih 14-ih dneh.

 

Opozorili bi =B9e na eno napako, in sicer je 4.870 =
EUR neto znesek, brez DDV.

 

Lep =
pozdrav,

 

Ur=B9ka =
Jeri=E8

Vodja =
pisarne

_____________________________=
_____________

Revizijske =
storitve

 =

Audit-i.n.g., =
d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, =
Fax.: 01 320 7841

 =

www.auditing.si

 

 

*Opozorilo:* =

*To elektronsko sporo=E8ilo =
je namenjeno izklju=E8no naslovnikom in lahko vsebuje zaupne ali =
ob=E8utljive informacije. Neavtorizirano distribuiranje, spreminjanje =
ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C8e ste sporo=E8ilo =
prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite po=B9iljatelja =
po povratnem elektronskem sporo=E8ilu, sporo=E8ilo samo pa takoj =
izbri=B9ete iz sistema. =C8e niste pravi prejemnik sporo=E8ila, ga ne =
smete kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako =
druga=E8e sklicevati nanj. Za medmre=BEni prenos elektronskih sporo=E8il =
ni zagotovila, da je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko =
prestre=BEejo, po=B9kodujejo, uni=E8ijo, lahko prispejo prepozno, =
nepopolno ali oku=BEene z virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema =
pravne odgovornosti za vsebino tega sporo=E8ila. =A9teje se, da je to =
elektronsko sporo=E8ilo, in vsak odgovor na njega, profesionalne narave, =
zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali poslovodstvo podjetja =
Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=B9=E8a, vsebovana v tem =
sporo=E8ilu, ne odra=BEajo nujno tudi mnenja in stali=B9=E8a podjetja =
Audit-i.n.g., d.o.o.*

&nbs=
p;

*Disclaimer:* =

“This email is =
intended solely for the addressee(s) and may contain confidential =
information. Unauthorized distribution, modification or disclosure of =
its contents is unlawful. If you have received this email in error, =
please notify the sender immediately by return email and delete the =
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or =
error free as information could be intercepted, corrupted, lost, =
destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender =
therefore does not accept liability for the contents of this message. =
This email and any reply is deemed to be professional in nature and can =
therefore be read by other employees or principal of the company =
Audit-i.n.g., d.o.o. Views and opinions contained in this message do not =
necessarily reflect the views and opinions of the company Audit-i.n.g. =
d.o.o.*

 

 

 

—–Original =
Message—–
From: karmen.per@ijs.si [mailto:karmen.per@ijs.si] =

Sent: Friday, February 18, 2022 9:56 AM
To: info@auditing.si
Cc: ‘Marija =
Kav=E8i=E8’ <Marija.Kavcic@ijs.si>
Subj=
ect: Naro=E8ilo ZN22_01523

 

Spo=B9tovani,

 

V =
priponki vam po=B9iljamo naro=E8ilo =B9t. ZN22_01523.

Vljudno vas prosimo za potrditev naro=E8ila po =
elektronski po=B9ti ter navedbo pribli=BEnega datuma dobave blaga =
oziroma izvedbe storitve.

 

Prosimo, da po opravljeni storitvi ali dobavi blaga =
izstavite e-ra=E8un preko portala UJPeRa=E8un.

 

 

 

Hvala =
in lep pozdrav.

_______________________________________

Karmen Per

Institut "Jo=BEef Stefan" =

Nabavna slu=BEba

Jamova 39

1000 Ljubljana

 

Telefon: 01 477 3727

 

——=_NextPart_001_0283_01D824E7.36D9AC30–

——=_NextPart_000_0282_01D824E7.36D9AC30
Content-Type: image/jpeg;
name=”image001.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAkACQAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg
IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09
PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAAlAHgDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aisn
xJryeHtM+1tC03zgFFOCF6u30VQT+FN8Ra1Lo2lLfW8EdyhkjQq0hX77BQQcHuw/CgDYorN1jULr
S9GkvI4IppYlDPGZCoPrg4P8qp3Os6jFr9tpUdpatJPbNP5jTsANpUMMbfVhigDeorGj114NXg0z
VbYW01yCbaVJN8UxUZZQcAhgOcEc9jVa317U7u61W1g0+3aawlSFf35xIWCtk/LwArc9TkUAdFRX
PrrOqtrsmlCzsvOjt1uC/wBobaQWK4+5nPFaEF7dm0tWurVIZ5m2vGHyEPPfHIwKTdtWFrmhRVVL
z/S2t5VCt/CwPDd8fWnmdkuGRwojVN5bPalzIdmT0VXSWaZA8aKqkZXeeSP6VLC7SRKzpsY9VznF
NO4WH1Xvr2LT7YzTZIyFVVGWdj0UDuTT7m4itLd553CRRjLMe1YdhDLr14NSvEKWyZFvEfTufqe5
/AcZ3MRYGmDWNlxqBcoSGEIfKDHOPce/f6UVs0UAcvdQ/wDCTateRW1+kdvawm1cKiyBzIMv16cB
Rn/erD+1Sah8NJrNG+1X2kypHKkZ3PIsMqncAOuUXI9a7Z7B4pWmsZfKduWjcbo2/DqPw/I01L5L
ZsXlv9lbp5nWM/8AAh0/HFAGbqusWGr6KbfTbuG5mvNqRJG+5uSMkgcgAZJz0xVbUtQtLb4j6aJ7
mGMiwnU73AwS0ZAPoSAfyrpoo4cmWFY8vyXQD5vx705oY3zvjRs9cqDmgDmNY2+IfEGiQ6ewmjsL
r7XcTpyiAKQqbuhZi3Qdgc0eF7qCbxR4nWKaNy11GwCsDkCJQSPx4rqVVUUKqhVHQAYqlNeQwTeT
bxefcj/lnEB8v+8eij6/rQBiwXdu3xMukWeMv/ZsaYDDO4SOSPqB2rbv3VZrTLAfvgeT2waaLS7l
bfJPFAc52wRgkf8AAmHP5CnNZXH8F/Ln/bjRh/IUpK6sNOwGOK6kuYmYZ3Agg8qcDkVCY57gXFvK
MSiHaH7PycGpTJfW+S8EVwnrD8j/APfJ4P51Lb30FyxRHxKPvRuNrj8DzUOncfMJDcq1qBuWKVVw
yv8Awke1LZ3DTWKTzFV3DcccAD8anKq33lB+orC1W6k1a9k0awZ1KBTdTAfLGp7Z7tjt7jPFUk09
xXRCoPiu/wB+T/ZFs2AP+fhx/Qf55zjpAAoAUAAcADtUdtbRWdtHb26BIo12qo7CpaoQUUUUAFIe
eDRRQBUbS7fcXhD27nq0LFM/UdD+IpDa3g/1eoNj/biUn9MUUUAH2CaUYub2Z17rGBGD+I5/WrMF
vFbRCOCNY0HZRiiigCSiiigAqC5tILtAs8YbHKt0ZT6gjkfhRRQBny3FzY3UdkJ/NE8bmOSRfmjK
jvj736fWrOmaVFpseFd5ZWHzyyfebkk/qSfxoooAvUUUUAFFFFAH/9k=

——=_NextPart_000_0282_01D824E7.36D9AC30–

CategoryUncategorized

© 2016 AUDIT-I.N.G., d.o.o. | revizija, računovodstvo, davčno svetovanje!

logo-footer

ISKANJE PO SPLETNI STRANI: