This is a multipart message in MIME format.

——=_NextPart_000_0D3B_01D85009.B87D5960
Content-Type: text/plain;
charset=”UTF-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Spo=C5=A1tovani,=20

=20

prosila bi za informacijo, koga kot naro=C4=8Dnika navedemo v pogodbo =
=E2=80=93 Univerza
v Ljubljani: Fakulteta za elektrotehniko ali Fakulteta za =
ra=C4=8Dunalni=C5=A1tvo in
informatiko?

=20

Lep pozdrav,=20

=20

Ur=C5=A1ka Jeri=C4=8D

Vodja pisarne

__________________________________________

Revizijske storitve

=20

Audit-i.n.g., d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, Fax.: 01 320 7841

=20

www.auditing.si =20

=20

=20

*Opozorilo:*=20

*To elektronsko sporo=C4=8Dilo je namenjeno izklju=C4=8Dno naslovnikom =
in lahko
vsebuje zaupne ali ob=C4=8Dutljive informacije. Neavtorizirano =
distribuiranje,
spreminjanje ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C4=8Ce ste
sporo=C4=8Dilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite
po=C5=A1iljatelja po povratnem elektronskem sporo=C4=8Dilu, =
sporo=C4=8Dilo samo pa takoj
izbri=C5=A1ete iz sistema. =C4=8Ce niste pravi prejemnik sporo=C4=8Dila, =
ga ne smete
kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako =
druga=C4=8De
sklicevati nanj. Za medmre=C5=BEni prenos elektronskih sporo=C4=8Dil ni =
zagotovila, da
je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko prestre=C5=BEejo,
po=C5=A1kodujejo, uni=C4=8Dijo, lahko prispejo prepozno, nepopolno ali =
oku=C5=BEene z
virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema pravne odgovornosti za =
vsebino
tega sporo=C4=8Dila. =C5=A0teje se, da je to elektronsko sporo=C4=8Dilo, =
in vsak odgovor na
njega, profesionalne narave, zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali
poslovodstvo podjetja Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=C5=A1=C4=8Da, =
vsebovana v
tem sporo=C4=8Dilu, ne odra=C5=BEajo nujno tudi mnenja in =
stali=C5=A1=C4=8Da podjetja
Audit-i.n.g., d.o.o.*

=20

*Disclaimer:*=20

=E2=80=9CThis email is intended solely for the addressee(s) and may =
contain
confidential information. Unauthorized distribution, modification or
disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email =
in
error, please notify the sender immediately by return email and delete =
the
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy
it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to
it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free =
as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive =
late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for the contents of this message. This email and any reply is
deemed to be professional in nature and can therefore be read by other
employees or principal of the company Audit-i.n.g., d.o.o. Views and
opinions contained in this message do not necessarily reflect the views =
and
opinions of the company Audit-i.n.g. d.o.o.*

=20

=20

=20

From: Info Auditing [mailto:info@auditing.si]=20
Sent: Tuesday, April 12, 2022 10:30 AM
To: ‘Svetek, Ur=C5=A1ula’
Subject: RE: Ponudba za revizijo projekta CROSSBOW programa H2020

=20

Spo=C5=A1tovani,=20

=20

hvala za potrditev. Pripravimo pogodbo in vam jo posredujemo.=20

=20

Lep pozdrav,=20

=20

=20

Ur=C5=A1ka Jeri=C4=8D

Vodja pisarne

__________________________________________

Revizijske storitve

=20

Audit-i.n.g., d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, Fax.: 01 320 7841

=20

www.auditing.si =20

=20

=20

*Opozorilo:*=20

*To elektronsko sporo=C4=8Dilo je namenjeno izklju=C4=8Dno naslovnikom =
in lahko
vsebuje zaupne ali ob=C4=8Dutljive informacije. Neavtorizirano =
distribuiranje,
spreminjanje ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C4=8Ce ste
sporo=C4=8Dilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite
po=C5=A1iljatelja po povratnem elektronskem sporo=C4=8Dilu, =
sporo=C4=8Dilo samo pa takoj
izbri=C5=A1ete iz sistema. =C4=8Ce niste pravi prejemnik sporo=C4=8Dila, =
ga ne smete
kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako =
druga=C4=8De
sklicevati nanj. Za medmre=C5=BEni prenos elektronskih sporo=C4=8Dil ni =
zagotovila, da
je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko prestre=C5=BEejo,
po=C5=A1kodujejo, uni=C4=8Dijo, lahko prispejo prepozno, nepopolno ali =
oku=C5=BEene z
virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema pravne odgovornosti za =
vsebino
tega sporo=C4=8Dila. =C5=A0teje se, da je to elektronsko sporo=C4=8Dilo, =
in vsak odgovor na
njega, profesionalne narave, zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali
poslovodstvo podjetja Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=C5=A1=C4=8Da, =
vsebovana v
tem sporo=C4=8Dilu, ne odra=C5=BEajo nujno tudi mnenja in =
stali=C5=A1=C4=8Da podjetja
Audit-i.n.g., d.o.o.*

=20

*Disclaimer:*=20

=E2=80=9CThis email is intended solely for the addressee(s) and may =
contain
confidential information. Unauthorized distribution, modification or
disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email =
in
error, please notify the sender immediately by return email and delete =
the
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy
it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to
it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free =
as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive =
late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for the contents of this message. This email and any reply is
deemed to be professional in nature and can therefore be read by other
employees or principal of the company Audit-i.n.g., d.o.o. Views and
opinions contained in this message do not necessarily reflect the views =
and
opinions of the company Audit-i.n.g. d.o.o.*

=20

From: Svetek, Ur=C5=A1ula [mailto:Ursula.Svetek@fe.uni-lj.si]=20
Sent: Monday, April 11, 2022 10:08 AM
To: Info Auditing <info@auditing.si >
Subject: Re: Ponudba za revizijo projekta CROSSBOW programa H2020

=20

Spo=C5=A1tovani,

=20

hvala za va=C5=A1o ponudbo. Za revizijo projekta CROSSBOW smo se =
odlo=C4=8Dili za
vas.

=20

Lep pozdrav,

Ur=C5=A1ula Svetek

_____ =20

Od: Info Auditing <info@auditing.si >
Poslano: petek, 08. april 2022 11:39
Za: Svetek, Ur=C5=A1ula <Ursula.Svetek@fe.uni-lj.si
>
Zadeva: RE: Ponudba za revizijo projekta CROSSBOW programa H2020=20

=20

Spo=C5=A1tovani,=20

=20

posredujemo na=C5=A1o ponudbo za izvedbo =C5=BEeljene revizije.=20

=20

Omenil bi =C5=A1e, da smo med vodilnimi na podro=C4=8Dju izvajanja =
revizij finan=C4=8Dnih
poro=C4=8Dil po razli=C4=8Dnih EU programih. Na leto opravimo preko 20 =
zadevnih
revizij, pri =C4=8Demer redno sodelujemo z Institutom Jo=C5=BEef Stefan, =
Univerzo v
Ljubljani (z razli=C4=8Dnimi =C4=8Dlanicami – MF, FDV, BF, EF, FE, …), =
Univerzo na
Primorskem, Nacionalnim institutom za biologijo, Nacionalnim =
in=C5=A1titut za
javno zdravje, Kmetijskim in=C5=A1titutom ter =C5=A1tevilnimi =
gospodarskimi dru=C5=BEbami.

=20

Za morebitna vpra=C5=A1anja v zvezi s ponudbo smo vam na razpolago.=20

=20

Lep pozdrav,=20

=20

=20

Darko Jurgli=C4=8D

poobla=C5=A1=C4=8Deni revizor

__________________________________________

Revizijske storitve

=20

Audit-i.n.g., d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, Fax.: 01 320 7841

M: 041 235 782

=20

www.auditing.si

=20

=20

*Opozorilo:*=20

*To elektronsko sporo=C4=8Dilo je namenjeno izklju=C4=8Dno naslovnikom =
in lahko
vsebuje zaupne ali ob=C4=8Dutljive informacije. Neavtorizirano =
distribuiranje,
spreminjanje ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C4=8Ce ste
sporo=C4=8Dilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite
po=C5=A1iljatelja po povratnem elektronskem sporo=C4=8Dilu, =
sporo=C4=8Dilo samo pa takoj
izbri=C5=A1ete iz sistema. =C4=8Ce niste pravi prejemnik sporo=C4=8Dila, =
ga ne smete
kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako =
druga=C4=8De
sklicevati nanj. Za medmre=C5=BEni prenos elektronskih sporo=C4=8Dil ni =
zagotovila, da
je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko prestre=C5=BEejo,
po=C5=A1kodujejo, uni=C4=8Dijo, lahko prispejo prepozno, nepopolno ali =
oku=C5=BEene z
virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema pravne odgovornosti za =
vsebino
tega sporo=C4=8Dila. =C5=A0teje se, da je to elektronsko sporo=C4=8Dilo, =
in vsak odgovor na
njega, profesionalne narave, zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali
poslovodstvo podjetja Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=C5=A1=C4=8Da, =
vsebovana v
tem sporo=C4=8Dilu, ne odra=C5=BEajo nujno tudi mnenja in =
stali=C5=A1=C4=8Da podjetja
Audit-i.n.g., d.o.o.*

=20

*Disclaimer:*=20

=E2=80=9CThis email is intended solely for the addressee(s) and may =
contain
confidential information. Unauthorized distribution, modification or
disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email =
in
error, please notify the sender immediately by return email and delete =
the
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy
it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to
it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free =
as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive =
late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for the contents of this message. This email and any reply is
deemed to be professional in nature and can therefore be read by other
employees or principal of the company Audit-i.n.g., d.o.o. Views and
opinions contained in this message do not necessarily reflect the views =
and
opinions of the company Audit-i.n.g. d.o.o.*

=20

=20

From: Svetek, Ur=C5=A1ula [mailto:Ursula.Svetek@fe.uni-lj.si]=20
Sent: Thursday, March 31, 2022 3:18 PM
To: info@auditing.si =20
Subject: Ponudba za revizijo projekta CROSSBOW programa H2020

=20

Spo=C5=A1tovani,

=20

s 30.04.2022 se zaklju=C4=8Di projekt CROSSBOW programa H2020, za =
katerega
moramo pridobiti Certificate on the Financial Statement za celotno =
obdobje
trajanja projekta od 01.11.2017 do 30.04.2022. Na projektu sodelujeta =
dve
=C4=8Dlanici Univerze v Ljubljani – Fakulteta za ra=C4=8Dunalni=C5=A1tvo =
in informatiko ter
Fakulteta za elektrotehniko.=20

=20

Fakulteta za ra=C4=8Dunalni=C5=A1tvo in informatiko:

Okvirno =C5=A1tevilo dokumentov za revizijo je:

– Pla=C4=8Dilne liste: 160=20

– =C4=8Casovnice: 160=20

– Potni nalogi : 6 potnih nalogov s pripadajo=C4=8Do =
dokumentacijo

– Ra=C4=8Duni za Other goods and services: 4

– Ra=C4=8Duni za nakup opreme: 1

=20

Fakulteta za elektrotehniko:

Okvirno =C5=A1tevilo dokumentov za revizijo je:

– Pla=C4=8Dilne liste: 188=20

– =C4=8Casovnice: 178=20

– Potni nalogi : 39 potnih nalogov s pripadajo=C4=8Do =
dokumentacijo

– Ra=C4=8Duni za Other goods and services: 7

– Ra=C4=8Duni za nakup opreme: 0

=20

Celoten =C4=8Das trajanja projekta: 01.01.2017- 30.04.2022

=20

Vrednost celotnega projekta: 835.931,95 EUR

– =E2=80=8BFakulteta za ra=C4=8Dunalni=C5=A1tvo in informatiko: =
420.842,33 EUR

– Fakulteta za elektrotehniko: 415.089,62 EUR

=20

=20

V priponki po=C5=A1iljam Indicative Audit programme za program H2020 =
ter ostale
dokumente, ki jih je potrebno izpolniti za potrebe revizije (nekatere iz
na=C5=A1e, druge iz Va=C5=A1e strani), poleg pa prilagam =C5=A1e =
Annotated Model Agreement.

=20

Ustrezen termin revizije je najkasneje do 18.05.2022, poro=C4=8Dilo bi
potrebovali najkasneje do 23.05.2022.

=20

=20

Prosila bi za Va=C5=A1o ponudbo za izpeljavo revizije in izdajo =
Certificate on
the Financial Statement. Rok za oddajo ponudbe je 08.04.2022 dni.

=20

Hvala!

=20

Lep pozdrav,

Ur=C5=A1ula Svetek

=20

=20

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Ur=C5=A1ula Svetek
Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

Raziskovalni sektor

Fakulteta za elektrotehniko / Faculty of Electrical Engineering

Tr=C5=BEa=C5=A1ka cesta 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 4768 246
ursula.svetek@fe.uni-lj.si,
www.fe.uni-lj.si

=20

=20

——=_NextPart_000_0D3B_01D85009.B87D5960
Content-Type: application/ms-tnef;
name=”winmail.dat”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename=”winmail.dat”

eJ8+IjAMAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA4gQAAAAAAADmAAEIgAcAGAAAAElQTS5NaWNy
b3NvZnQgTWFpbC5Ob3RlADEIAQOQBgBsWAAAKgAAAAsAAgABAAAAAwAmAAAAAAALACkAAAAAAAsA
KwAAAAAAAwAuAAAAAAAeAHAAAQAAADUAAABQb251ZGJhIHphIHJldml6aWpvIHByb2pla3RhIENS
T1NTQk9XIHByb2dyYW1hIEgyMDIwAAAAAAIBcQABAAAAKgAAAAECClXomfwIkHyqqScz3EQMg5ho
DWQBmvypgwIiGW39rGn6KGCAA2JBIAAACwABDgAAAAACAQoOAQAAABgAAAAAAAAAlz+XiA/orU+N
wAMCqgzF48KAAAADABQOAQAAAB4AKA4BAAAAKwAAADAwMDAwMDA4AWluZm9AYXVkaXRpbmcuc2kB
aW5mb0BhdWRpdGluZy5zaQAAHgApDgEAAAArAAAAMDAwMDAwMDgBaW5mb0BhdWRpdGluZy5zaQFp
bmZvQGF1ZGl0aW5nLnNpAAALABYwAQAAAAMA3j/p/QAAAwDxPyQEAAADAAJZAAAWAAMACVkCAAAA
AwATgAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAEIUAAAAAAAALABWACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAD
hQAAAAAAAAsAJIAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAABSFAAABAAAAAwApgAggBgAAAAAAwAAAAAAA
AEYAAAAAAYUAAAAAAAALAHGACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAGhQAAAAAAAAsAc4AIIAYAAAAA
AMAAAAAAAABGAAAAAA6FAAAAAAAAAwB2gAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAGIUAAAAAAAALAIyA
CCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAACChQAAAAAAAB4AsIAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAANiFAAAB
AAAACQAAAElQTS5Ob3RlAAAAAB4AXIG4WoAxkj7cEYecAAYbAxAEAQAAABQAAABHAHAAZwBPAEwA
IABVAEkARAAAAAEAAAAlAAAAZmZiMTU2ZDktYzFlNS00MDFkLWFkMGItMjIzOWMxOGY5NDMxAAAA
AB4AXYG4WoAxkj7cEYecAAYbAxAEAQAAACIAAABHAHAAZwBPAEwAIABEAHIAYQBmAHQAIABJAG4A
ZgBvAAAAAAABAAAABAAAAGVzQQALAB8OAQAAAAIB+A8BAAAAEAAAAJc/l4gP6K1PjcADAqoMxeMC
AfoPAQAAABAAAACXP5eID+itT43AAwKqDMXjAwD+DwUAAAACAQkQAQAAAMVTAADBUwAAE20BAExa
RnXVLNThAwAKAHJjcGcxMjWDAtEDYWh0bWwxAzH4YmlkBAADMAEDAfcKgCcCpAPjAgBjaArAc2Xg
dDIzOCAHEwKAEIPfAFAEVghVB7ISdTIC4xFYtwYABsMSdTMERhFXMBN/TQIANBDuF6AiQwdAaepi
BRAiEnU1EO8R8RoefjYY/xxQBxMHsArAA2B3vRqWNxsvHDIerwHxOB1/gSEhZG9iZSBHCsDCYQRg
bmQgUANgGpG3EoMI7wn3OyXvDjA1EnKdDGBjAFALCQFkMzYXoMkLpTQgEIIqXA6yAZCRDhA5IDwO
siB4DtAhAIA6dj0iCHBuOokE8GhlAMBzLW0N4KkDYHNvAYAtBaBtLHB1DtAiLBVvLJ8tqS3QZu0N
4GUwxS6Gdy8fMC8yEDUFsGQuhm0yMA6wdHCoOi8vMpUuLXcuLhGKLzDULwHQMDQvDiAtNxBtLmc1
N3c5UC53BDMuBbBnL1RSLxBSRUMtDrI0MCI2PhKDKwczKqArwGVh0mQ67TE2DvA8B4ABkMQgbiRQ
ZT1HCfAEkLxhdAWxBaACMAnwdDIwEk0thiBXNHEgMTW8ICgw8CtQBJAJgCAHgHEPUHVtKTreKpA9
YSGILS1bBpAgIW0twABdPjxzdHlsZUA+dlxcOioDMHtTI/ARgHZpBbA6CHBsJCgjAQFhdStQI1ao
TUwpJwB9CqNvRD87RU9GVXdG30fvRlUuc70RgHAkAEnPSt8FwDw1sJtD00LQWwnwD1BmXULwv0Gv
PWFDxE//QsMKoy9JoDJGAiEgRAEQC4BpdFNM4AYxKi8Ko0ACEi1/TZAxEAqkAZFMYVT1LXBsfHk6
GhEG0AchBdA+gGgXGpBViAqwbi2wZS0xbjoVkCqgQGAzWVEqoDb/WXFZIUZGVO9V/xolV+9Y8/9A
UUBgFZBfEiqgWg9bH1Y8/yFMXX9egw7wWeBZ4F8UX5//YK9hvSPfY19Y5BWQXvJZ4P9AYGUSX3Fl
72b/VoYkJmnP/2rVKqBfclmADvAO8BIAbCcdUzFTQ9JTrwrBcC5NjS3ATgWwAMBsLCAaQPt0Gg9Q
dnQYbVoAwDnQC4CwOjBjbW9Zd0QtBuDLAkAuIS43oDAxBTBvWftswwCQejEgDiB5cHnPVoc5B20i
LBGwBoFGRmE6aRpAbmt0sHNYkXQSSP55TEBNMH8hdostwHrQQ9I8LXAFEAWwVABW4Dk5u29ZJWM6
CjJvWT8AeC3w/wWDPoBUIU0QJICAI4PRfpZ3TNAAkD8AZH9ffzBTYGy9JYB3CYCAj4Gfgq5wCHDv
C1CD34TvhflwiO+J/3f+/3eveL97f3rfe+98/34NdAD3Q2FYsHRyMHSzmcp1spnI/48/kEM94jUQ
mdaSmpAPkR//ki+TP5RPlV+Wb5d/mI9z8f8sIJnWdLOpGnWyqRicX51o/Hhfng+fH6AvoT+iT6Nf
/6Rvsz+mj6efqK+aVLiLqsz/nE+sr5oErg+vH7AvsT+yT3+zX7RvtX+2j7efLcARcHD/TXWpt8h6
qsbIeLtPvF3IeH+9v77Pv9/A78H/ww/EEzC/xH/Fj8afRlWHU6kSaIAP/8wfrUTZF4r/g6+NP4XM
2I/+awIQiI/aX9tr4WbcP4wP/94/30/gUzLBAxBDwyuQ4e//vFrpitUvVqcaRH4QAHHD8AN+NNxd
IzFGNDk3/kTor+m1DAHqX+tv8kTs3//t7+7/3LcD8CSAH0DnEt/L9kXpknJzMh1g8r/PMkPQ/0xA
5fAEkJnRrev17/b/76//8L/6Wh/g+z/8T/1f/m//f//4b/l/+ocigAMvBD8FTwZf/wdvAI8Jv/q0
6j8MP3ZgLgL+cFjBDW8Ofw+PCH8JiHQS/kPIgHLRy08T/OcgFZAloH4tJHBW0NN/1IpsVW1gZ/sk
AEACU+dwVBIow22WxANjPVDEYyA3OcRu0NU3+dTQODUioiR/JQMaNnWy9yCPbaUgMjonGho2T89C
kG45Tqc8bEKiLzwfQnA1ZjA9cNKQZHl0wNdwZ1g9U0x0wX8wPd1CIH52L2PmBDrgPMMdgEMwXHsu
4tTANi5gMOYuYDx7Od1lEDx1sT7ALuBzOLAnGq8wyVGwMi9CQzY74XAz9e90JzUvNj8xsDRxkEOw
WJHTh0BD0j0nw7kx1OMWj28XnhDMztJNkHItMJ1QLQUu4nUookVOLVVT2ic4q2ZfcEJQc1JgMgki
UxWQXCc5V6Bvdt3XcGl0sFGdN2FvFMAqTt41WSBOsEWvMbA1M5FOwP9YkTDJMNcx+FLiSZhRkDDo
921hS6g2bTdG4kXON184b/9MzzqPO588rz2/Ps8/30DvL0H/UZ9FD1vZOF9wJm7KYodQOzDZJ2Hy
kFsv/0Z/R49In0mvSr9Lz1+PTe//Tv9QD1EfUi9TP1RPVV9Wb79Xf1iPWZ9arzDmdHE1QpMPa5jP
cBWg+pBhIGJpPCB6d9DSYORwqXFjacRqb5pga29nd9B5IE8isBUgd4BDwGU4REBr23fQFSB25NDs
EG8v8JmQ33kwLqDSkF8RM4FVREB6oEZyeCEz4ExqdS+wakFEMTogRmFryhFly1xQeBJlnYBrdHeA
hwD+aHoxevBwAX1c56B58ugQ96uAREBDw3Z68NJgeEYpUP15ID9kV3SQY6lbv1zPYL//Yc9i32Pv
ZP9mD4N/aC9pP/9qT2tfbG9tf26Pb59wr3G//3LPc99a34P/XP9eD18fhV//nB+Hf4iPiZ+Kr4u/
jM+N3/+O74//pk+SH5MvlD+VT5Zfz5dvmH+Zj6sUTGWpABWQ9Hpk56B2RG+b75/foO//of+jD6Qf
pS+rD6dPqF+pb/+qf6uPrJ+tr66/r8+w37Hv/7L/mf+177h/nS+eP7dPuF//uW+6f7uPvJ+9r76/
v8/A3//B79g/zwUugNwr8yHc/8P/M8UPxh8iQRhQfyAgTvsp8HeAdxfKyv3TwHTPddizAwB2nFVy
Q8J6UUoYQft58oJoNoMfzW/RX9Jv03//1I8yre4C3prU/9YP1x/w3//ZP9pP21/cb91/3o/7P+Cv
feG+OeLf4+/k/+YP/hVWF3tgfQB7IGkX4HJuZf/rr+y/7c/u3+/v/h/yD/Mf//Qv9T/2T/df+G/5
f/qPEb///K/9v/7P/98fJwFvAn8Dj/sEnzZgXyDPId8iVQmPCp//C68MvyUfFr8XzygvGe8a///i
zx0fHi8fPyr/By8IPzP//yQ/J98mXzcvDp8PrxC/Ec//Et8T7xT/Fg8rzyzfG+8u//PHv8jAQzBI
wjC/Mc8o3gBpbWcgd2lkdBBoPTEyPgBoZWkiZzygPTM3gWBkPUgiX3hIwl9pRXAyZDkiRFByY03Q
eMBkHjpMMMphSMAuAGpwZ2JAT8BEODVIwAEAQcJCe9A0NzcwTrB/IMFNYCJhdWRpghDKMKhhaV+1
QGQGIVc1AP9RMDQeM680vzXPNt86fzuP/zyfSq8+vz/PQN9B70svKd8/YE9DfwAfRa9Gv8f9MEYZ
VAAzRUkfBM5SZXbjZcB40HNrZWThyKBR4P96oFM/VE9VX1ZvV39jHzkv/1gfWS9aP1tPXF9db15/
X493d/9kX0TYNWYfZy/H7WL5yhBja2mfSi9s729/zz//0E9uT29fcG90D3Ufdi93P/94T3lfem97
f5A/fZ9En3+vT4C/gc+C34PvIEFRwi1AaS5uLmcutbBkTC5vnoG1sFVrk/ByVmprsOmgdcdQY+mg
Ns+1sJgASMC08Gp1mzAF8PxuYYUPhh+KD4sfjC+NP/+OT49flT+Rf5KPk5+Ur5W/f5bPl9+Y75n/
mw+cH641VKQ6IE/AIDNM4TeHQEIwoABGYXgutsox/6EPoh+jL6Q/pU+mX6dvqH//rl+qn6uvrL+t
z67fr+9/X/+yH7MvtD+1T8YPuX+Gz4ff/83/ut+777z/vg+/H8Av0l//wk/DX8RvxX9g/2IP3n/f
hf514AufkODvxs/H37Evye8/yv/MD80f5B/fsgYAaHIMZWZN0E1QdHA6L1Qvd+5gLlG2LuaAL0NT
AeqKaWVsZM6CZgfwcFIA5cB7SFlQRcBSTElOSyDt7+72TH196xHwcHJzzvBc+GNmMeN88n3Vz9bZ
cd/9cuth1B/VL/f/ctziqvw//3L//l/sX9/vAW/iD+Mf5C//5T8tb+df6G/pf+qP65/Or/+6H9Ov
+p8Az/9P/c8Ur//v/xbP1w/YH9kv2j/bT9xf3W8vHQ8IHwkvCj5DUWBpYv9IAC//DcgOwQ6fD68S
P9Cv/9G/EQ8SHxMvGV8abxt/HI//HZ8erx+/IM80jyLvI/8lDwMmH0gnMUY0OTdE/yc/KE8pXy7P
K38sjy2fLq//L78wzzHfMu8z/zUPNh83L2M4MTsmdGV4CpA9kWfcbjqggDswDJB5DXxMz/s6Tztd
ODxvCy8mvw4PU2VgKk9wb3pscWjgOv4qQZ9Cr0afR69Iv0nPSt//S+9Tf04PTx9QL1E/Uk9kP/9U
b1V/Vo9Xn1ivWb/3O3EhRjdAo1p5VG8g8GBl7Gt0C8Bv4Gt0QERADPBSb0UQZThbgSCfQCDRoOBt
ZW6fQG50QOaQemugsHV1cnaRoOD0AG/odm5pdPBtdrBsgDeASmh08XZwEGJ1dfF6Ge6gcG52AD2R
IG9iyXVydXSgsGl2dgDxAFNuEDghY2mfQC5vMGWIYXZ0W2F6aXJgIP90QPDwbKAMgHkQfFKfQKAA
/0RA7aBugHZgfVJ5w3xgdtDvDICfYH5CdmFnd9B2AHji7/EAdgB18X3Ab+7gfcB74Od2kHugRRBj
OHYAbKCBwb91On3Bn0B54Vswg2FtgNH9oABWN5CAouaAg8CeUZ9w33RAaKB4MFyAdPBqegF6wM9p
cYHxWzBFEDlhbpCgwNdooKCxg2R2fGB0eaB4MPd0aIVRdSl1fZJ1ST4Qg8C/gKCfcIWE5pAmQYai
ZYHx7+aQbJB8wX3gYYFmd/CB4reBAoNRgwJtd/F1GmGgAHZnn3B5oXN2QIHxdPBw/3xRg+J8uYPi
fsTu4H9/edLPcBCQkIWRnmBydY/gdXJ/gcF24J+wn1GSkn1Re6Ba859wdkBkbe2ghqF2UI5D53aQ
hEB0aGlodRqNkXlR/3+wfACOMI+ihPF5M3mg9AB3eqF5wyZAZYyQoOBiMGv9fZFhhcCUAXr5eHV9
wXzR35bDgxCEwYaElFBkeSGegr51d/B1c56CnWZ8wHCecX+C4lsxdpC3kHmgWzBbMGz7dpF502t3
EZ5ReaGMkI4wV5SQ5oB7oEHusi2kEG72Lu8QmhEugVCBUXlgfAD7kAJ9wXbmoDgwjfN5oZ8w/3+x
DPCXcZKReWCTNYUij+H7jwqBYjiHEXXxcBCaFqWx/3RvdXW3kHhReOCFkKcGdhHXkrOaAYCxZoYQ
aW4gOEB/eaF2IIERfYGlk4/hnWdi/3AgoTKUgplSWzD0AJcCedK7scKnQWRsoKdQg2FkdfDudIdR
pE+lUk15oH4ReEL/bKA9kYaidXKaAXjid9BgIP+n8YUziSym43xgltKcQHdx/3kgqGLusZZgtU+2
VLNHYafvcUBg+bPfpUIqW+9c/14P/18fYC9hP2JPY19q72V/Zo//N99qX2tvbH9tjz0/Pk8/X/9A
b0XPwA9Dn0Sv1F/Bb8J//8OPxJ/Fr8a/x8/I38nvZ7//aM/Lb9//zY/On24fby9wP/txT1rxRHzA
ynGEoOuwW7//1X/Zb9p/24/cn92v3r/mT//g3+Hv4v/kD+Uf9x/nP+hPP+lf6m/rf+yP9DaGsDNU
/mh8wKsQyzCZEQXRfgD7oDxuZJaA/5AM0IhQeSDrexGFMGh5sWSUgIYQAxBwZShzKXnABtCWYGE/
B3AMwDvAhtD/gAlhZml/BuA7wAICevWA4AEge6BV+3YgenBofBIG8Xy2CyKEAPeDwHywChBjCxN6
AK2gfLH7ynCEgHWDAHoA1+CGQIRAPwliCkEGcYRAn8DKgHdmFHVse6BJ1+B5b3XsIGivcX6wZZVw
erEHAN8H0AXY/4ADIAJwcp6hO2D/ypB2AYDR/KAHwwMQBtGtoN+EoJZxAgCHIQdwYgdwgwD/ugCn
cAX1COIG4DtggfEH0j0GBGYCcHgwEOGtoHN5/4zSEJcCUBOjB8MGlxFxgPC+aQpBmhF3cRnRCeBw
B3D/hkCRKPugkSMOYnrRDyqlsffzIAdwoSByyuAN4x+CB9F8cnd8wBFSrpAHsXahdP17oEUGE54A
0REBgMqgDcLdDZBuGcKw0I/Qda9RBqHvEdKrACLxAxBjDqOtoBLj/xfhnmB5wAZyCtcJURBwBwD7
IvEGknKVcADgloCEAAngPwJgeYAngw5xG1Kd4m95/yeSAlF6ssqAgfGtkX4ACeD+bRNRHQKtkQlm
o8OuoHug/wWwFFcf8iCQW2B5sBuArqD/GbN7UCdSeHACAIAwlVA7QP8Hhw9XDuESA3ZAyqD+4HuR
/wW5COIe0qGBB2EF0QbgfeD/I6euZK60eEJ2IBXxebEI8f8igS0pIvGDAAgQFZIf4wXx/xNQKTEt
8a2RoOEqkIDwAhG/MIMv0irAHtK936VSVhsg/neEQAjikLGyEKuBCVYG8f94UTC6G3Z5oJVwMSFb
cRWy+mb/0GMZ5I4wO585PzpIP76v8m/zf/4f/y8ANjEx/wDP0G8DP9Nv1H/v3/DvQ7//RM/0H/Uv
9j9M//hf+W/Kv3/9P0Z/R49In0mv0Q/SFTtebVkgAVE24VxwLVjAbgMjITFQOkVOLVVT/0tfTG9N
f1AP1s/X307fT+//UP9SD1MfVC9VP1ZPV19Yb/9Zf2/PW59cr12/Xs9f32Dv/2H/Yw90n2UvZj9n
T34faW//an9rj2yfba9uv4J/cN9x7/9y/3QPdR92L3c/eE95X3pv/3t/fI99n36vf7+Az4Hfgu//
g/+FD4Yfhy+IP4lPil+Lb/Y5n3EcgHaNz6QfpnaQhrW3AHIUoTq50K8QO6oUMi2v4HA6ByEKICAj
9EUxq/IgkbSh4AggGkCIZzozkcIgMGO3sH+tpfzPp/+MX41vrx+aiDy6Ypa7YpgPj4+Vwj2WUz+Q
j5Gfkq9K/7KBlcIxMEwzM5ehl58gRhgBOv+ej5+fRb+mFp3ytFrAv7Zf/7dvuH+5j7qfu6+8v8N2
EKBnJcE6FK0BIFsx8iDgOq0lskALoMzELgBgXcPt/jG/gciglrnKYDzxo6+zn/u0r9GSUxsxvozC
P6CpLHDadT3QZAkwKXBBOJECIMQxMilwMjAynfDKsPOtMKRAQU3O38/v0P/SD3vTH9wUVJ4w1N/V
78vWJ5ZTKdD7oGspcFVyBXFrC6CxACfcbyaZQJt5PK/b2OKADpCxAC7iBEA0UGouEBBplbBqzoHj
P2f95Fo+29/Z79r/6Y/dH9OPeHViaj+x30/gX8vHUjBFOiBQASA6MGJhHCB682AywEAwemlqFyDw
NCHv0GuZUCBDUkBPU1NCT1c0EmfzIcCxsCBI2KGioZjfnk//nd++//FfoQ+iH6MvpD+lT/WPwjD3
MS+mzMNPAM8B3/8C77Cfsa8FX/bPmk+bXwjP//gv/A/9H/4v/z+LjwbfB+//Ed+Pz8Zfx2/If5QP
lR+WL7OXP9QWcG/ios2AdvqA/mkpcAlvCn/4b/l/+o/7n/8P3xDvFs8TDxQfFS8WPxdP/xhfGW8a
fxuPHJ8drx6/l9//Ic8Krwu/DM8jLznvJU8mX/8nbyh/KY8qnyuvLL8tz0Qf/y/vMP8yDzMfNC81
PzZPN1+9SORoITBHAPNyILB0qvC7zNDzwC7y8Mlg9WBh89B2bfQh9YBv80D0IMzwICchMK3A9BJv
c/OwZHX/79BUkFPwOM853z3PPt8/7/9A/0IPQx9I/0U/Rk9HX0hv/0l/So9Ln0yvTb9Oz0/fUO//
N+9W7zoPOx88L1hPbw9ab/9bf1yPXZ9er1+/YM9h32Lv/3k/ZQ9mH2cvaD9pT2pfa28zbH9+BExl
e/AgsHpk/1RRIX9u33LPc99073X/dw//eB99/3o/e098X31vfn9/j/+An4Gvgr+Dz4Tfhe9s74jf
/4tvcB9xL4o/i0+MX41vjn//j4+Qn5Gvkr+Tz5Tfqy+W//+YD5kfmi/Jfp7Pn9+g76H//6MPt0+l
L6Y/p0+oX6lvqn//q4+sn62vrr+vz+1f7m+wTzexX7Jvs3pBtTDGcCBO+8Cw9FB3tK+1uL4wtn7B
ll22ITe2c+Uq4qJr82BK88+huuBlOMAX0MAFP7ff/7vPvN+9777/ypzw/79vwH//wY/bT8OvxL/F
z8bfx+/I//flr8sfzC45zU/OX89v0H9V6IVWVPBqU0FpmrBy/G5l1h/XL9g/2U/aX+iP/9x/3Y/e
n9+v4L/hz+Lf4+9/5P/8L+cf6C/pP+pPzQEw3+uP7J/tr+6/A3VfCz8MT/8MxfP/9Q/2H/cvD48B
LwI//xKfBF8Fb80/B48InwmvFW//8Z/yrx5vDq8STxDPIZ/5D//6H/sv/D/9T/5f/28AfxY/nxdP
Bl8Zb5qvm7BDMDMyzxsvHD8TTlSAZyBVEFOQBRrgPShwd2lkdGiIPTEyUrFlaWe6YAg9MzdVMGQ9
IlMztFDUAF94MzA34F8xUiIuwHJjONBjN4A6D1SAnVEzMBhwanBnQDE60EQ4NTMw63BBQuI5KrA3
NzA5wCvgOGAYImF1U6FVQGdhaepfVMBk8JFXH3A8QB6O/x4fHy8gPyFPJO8l/ycPNR//KS8qPytP
LF81nxRPS18t70/qjzAfMS+a7TBGPxAzRkUzjzSeUmV2GCBpcGpza2VP8UowPPB2//D/P09AX0Fv
Qn9OHyOPQx//RC9FP0ZPR19Ib0l/So9i/7tPXxe5NVEvUj+a3WJl0Pxja1SvNJ9X/1qPua+6v/9Z
X1pvW39fH2AvYT9iT2Nf/2RvZX9mj3tPaK8vD2q/a88nbN9t727/IEE80i1pAC5uLmcuLCBkTC5v
iZGJYFVrfwByVmpWwNQQdbRQY9QQNoeJYIMQMzAgTGp1hkD58GBuYXAfcS91H3Yvdz//eE95X3pv
gE98j32ffq9/v/+Az4Hfgu+D/4UPhh+HL5lFSFQ6IDrQIDM34TeFclAwiWBGYXguodr+MYwfjS+O
P49PkF+Rb5J//5OPmW+Vr5a/l8+Y35nvmv//am+dL54/n0+gX7EfpI9x3/9y77kPpe+m/6gPqR+q
L6s//71vrV+ub69/sI9MD00fyY/9ypV1t3uKoMv/sd+y75w/f7T/tg+3H7gvzy/KwvBwaBhyZWY4
0LxgdHA6qC8vd9lwLjzGLhgQhi8+EdWaaWVsZM+CDmbbgD0Q0NB7SFlQgEVSTElOSyDY/5naBn19
1iHbgHJzugDwXGNmMc6M3Y3A38Hp+1zvXfthvy/AP+MPXezNuv/nT14P6W/Xb8r/7H/NH84v/88/
0E8X39Jv03/Uj9Wf1q//ub+lL76/5a/r3+pf6N//v//q/wHfwh/DL8Q/xU/GX8dvX8h/CB/zL/Q/
9U5DC9Bp/mL2UBpv+Nj50fmv+r/9T/+7v7zP/B/9L/4/BG8FfwaP/wefCK8JvwrPC98fnw3/Dw8H
EB8RLzKXMUY0OTf+RBJPE18UbxnfFo8Xnxiv/xm/Gs8b3xzvHf8fDyAfIS/HIj8jQSY2dGV4iOAo
obhnbjqLkCZA96B5+Iz3N98lX9D9OCd/9j8Rz/kfwT51Kk9wb3pXgffw/DoqLK8tvzGvMr8zzzTf
/zXvNv8+jzkfOi87PzxPPV//T08/f0CPQZ9Cr0O/RM9Ma41cMTcrs0WJVG8g23DYZWt09tBa8Gtf
UC9QpSMgbzAgZThGkSCKUKIgi/BtZW6KUG5fUPUnEGuLwHVggmGhi/DfENBvdm5pYABtYcBXkJUi
kGhgAXZbIGJ1YQEyetmwcG5hECihIG+SYmCCdXSLwGl2YRCn2gDRQCMxY2mKUC5aQBBlYXZ0RnF6
aXL/SzBfUNwAV7BaAGQgZ2KKUP+JYC9Q2LBZkGFwaGJk02dw32HgWgCKcGlSYXFnYuBhEN9j8toA
YRBhAWjQb9nwaNDPZvBhoGawMCBjOGEQV7B/bNFgSmjRilBk8UZAbnFt+2vhiWBWIqBrsicAbtCJ
Yb+KgF9QU7BjQEeQYABqZRGfZdBUgW0BRkAwIDlhWaCvi9BTsIvBbnR2Z3B0ZLDvY0BfeHBhYDl1
aKJgWSkgf27Qa7CKgHCUJxARUXGyZd9tAScQV6Bn0WjwYWx2YwBvbPJsEm5hbhJtYwFgKmHtiWBn
ioBksXNhUG0BYAD+cGdhbvJnyW7yadTZ8GqPn2TiWyB7oHChiXBydXrw/2CCbNFh8IrAimF9omhh
ZrDmWoqAYVBkbdiwcbFhYM95U2Ggb1BfeGloYCp4of9kYWrAZxB5QHqycAFkQ2Sw798QZbFk0xFQ
ZXegi/BNQPpraKFhcNB/EWYJY4Vo0b9n4YHTbiBv0XGUf2BkZDF9iZJ1YwBgg4mSiHZn0HD/iYFt
8kZBYaCFIGSwRkBGQPZsYaFk42tiIYlhZLF3oK95QH+gJwBmsEHZwi2PIOxuLtoghSEubGBsYWRw
92cQexJo0XbRsCNAeQNksf+KQGrBIyCCgX2hZHB+RXAy93rxehpscjhyIWEBWyCFJv+QwV9/YIWF
IGNhY/BwoJIWr2EhfcOFEWvBZnEgadFQ/yNQZLFhMGwhaJGQo3rxiHf+YlswjEJ/koRiRkDfEIIS
d2TinNKSUWRXsJJgbnFk3WEAdHJhj1+QYk1ksGkh/2NSV7AooXGyYIKFEWPyYuD/SzCTAXBDdDyR
82dwgeKHUP9igWQwk3LZwYFwoF+hZJ5f/4/LRzRNAlxQAj9HX0hvSX//So9Ln0yvTb9Oz0/fUO9R
//8jT7KPVt9X7yefKK8pvyrP/yvfqm8t/y8PMB+rz8DPre//rv+wD7Efsi+zP7RPtV9TL/9UP7bf
t++4/7oPWY9an1uv/UVcRGfQtYFvsNbARs/Aj//Ef8WPxp/Hr8i/yc/RX8vv/8z/zg/PH9Av4i/S
T9Nf1G8f1X/Wj9ef30ZxwDNUaH9n0JYgtkCEIfDhaRDmsG6eZIGQ6qD34HNgeSBmIXVwQGhkwWR/
kHEg7iBluChzKWTQ8eCBcGHygJ/30CbQceDqkPRxZmnx8L8m0O0SZgVr8CbAZrBVYTD9ZYBoZyLy
AWfG9jKFIG7Q+2fA9SBj9iNlEJiwZ8G1gP1vkHVuEGUQwvBxUG9Q9HIf9VHxgW9QitC1kHdmdQps
ZrBJwvB5b3Ug9miagWnAZYCAZcHyEPLg7/Do6pDuMO2AcomxJnC1oP9hEWvh57Dy0+4g8eGYsG+w
74GB7RByMfKAYvKAbhClEP+SgPEF8/Lx8CZwbQHy4vEUnmbtgGNA+/GYsHN5d+J/+6fgUP6z8tPx
p/yBbABp3/VRhSFigQTh9PBw8oBxUP98OOawfDP5cmXh+jqQwd4we/KAjDBytfD48wqS8uFyvndn
0PximaDywWGxdGaw/kXxI4kQvCHskLWw+NL4oO5uBNKb4HrgdZph8bH84veWEA4B7iBj+bOYsP3z
AvH/iXBk0PGC9ef0YfuA8hAOAf3xonKAgOvwgZCFIPTw7XCfZJASk/mBBmKI8m95EqJ/7WFlwrWQ
bQGYoWkQ9PBt//5hCBKYofR2jtOZsGaw8MD//2cLAgugtiBkwAaQmbAEw/9mYBJiY4DtEGtAgGAm
UPKX//pn+fH9E2FQtbDp8Gah8Mn/8/IJ4oyR8nHw4fHwaPAOt/+ZdJnEY1JhMAEBZMH0AQ2R/xg5
DgFuEPMgAKIK8/EB/mD/FEEZAZihi/EVoGwA7SEbk18a4hXQCeKnj5BiVgYwd/9vUPPye8GdIJaR
9GbyAWNhfxvKBoZksICAHDFGgQDCZv3q4GME9HlAJq8kTyVYqFaf3O/d/6mP6a/qvzEx69//u3/u
T75/v4/a79v/Ls8v3//fL+A/4U84D+Nv5H+1z+hPPzGPMp8zrzS/vB+9JTttr0Qw7GEh8UeALUPQ
bg4xgRxgOkVOLVVTNm//N384jzsfwd/C7znvOv88D789Hz4vPz9AT0FfOb45VmF9Z8B2RL9bD11m
R3aiEHKt/7E6k3BksDthBC1nEAxwOvIx9TAgI0UxPWLiIEikWNDzMGkQZzriM0iyIDBjosBkleff
n17vQ09EX2YPUXg8Yu6L7mJO/0Z/TLI9TUNHf0iPD0mfNg9pcUyyMTAzM9NOkU6PIEYDETpVf1aP
/zDPXQZU4mtKd69tT25fb2+fcH9xj3Kfc696ZiBTFOBz5rCHEVVyifL7gKWwW8tqP6WwaAuRPSId
AgmwXjqDwPmglJGDRECZoC7TitFMoGou63Ai7owGMB8RsHsCKqBj4X0Ae0hZAFBFUkxJTksg44X/
hw8ifX3vMRGwCkDBUDBcY2YxXPuAbDm/ir+LznmvWBl6L3irYUJw+l163TF2cUoQ7omBUCgB71qf
ao9rn5diUwZBdXx5L7eRSaAw6zBk9EAT0EEjocftMH4QE9AyMDJU4IGg5DowRwBBTZSvlb+Wz/eX
35jvodRUVSCar5u/gsbeSRDRJSRj8aIvJlAwUmnePKGfhO+KphDCQPawqCT/h++I/4oPrR+Mz43b
sT6mb6+Rz6rPk+ion2epuj62/x+fr6C/uw+i35lfdWJqLyrBpQ+mH4K3UuugIFDr6zAlQGKEQHqE
QB3QK0C4emlqDAAfMcFQa1BAACBDUk9TU0JPmlcfImcM0GigIEieYf9ZkU/PVT9Uz3Xvwt9X/1kP
r1ofWy9cP0ayMMixL128/7bv0k/TX9RvZ49on9bfyE//UT9ST9pPya/Nj86fz6/Qv/9cj12f4y/X
39jv5s97D0dOy37fSm9i6PBja2VPmfUscG+D4gmwdswAaSz/2u/b/8nvyv/MD80f4V/ib//q7+SP
1S/2v18v5g/+b+gv/+k/AL/rX+xv7X/uj++fBI//8p/cb91/3o/z//UP9h/3L//4P/lPDu/7b/x/
/Y8Wf/+v/wpPAc8C3xxfBP8GDwcfCC/7CT8gLWjx0IQxxQHx0IPiZ8WhxJMucCBaxR/GKnNubSgQ
gDAsYGRLMA6gZco4I3BpJ3RzLgs/DE//ED8RTxJfE28UfxWPIM8Xr/8YvzDfGt8b7ziPHg8fHzrf
/yE/Ik8jXyRvJX8+ryy/DL//Dc8O3y4fLy8wPzFPMl8zb/9JDzWPNp83r1CfOc9Ebzvv/zz/Vn8/
H0AvQT9CT0NfWk0sTGVYwPFQerKgYXb/8h9GX0pPS19Mb01/To9Pn/9a31G/Us9mj1TvVf9aj1gf
/1kvcI9bT1xfXW9ef1+PdFn/g8iDRGIPYx9kL2U/Zk9nX/9ob2l/dL9rn2yvgK9uz2/ThXKuIHfB
Z249Y5pht3igdmaPsHh3EItDOouk+XmscWOZqYj/rFB2YCkgAXawMyB3aWR0aOGskDk4JSKLO648
syA7jnCOYGqzMcTASLB+IP5flFKUEb1jglOEL4aPh5+Xle+Jt5EAPW/xUnB3cOhGd2RzEGd5v5iv
ck//c1+cD77vv/9073X/dwGQguI6vEAuMHCpsHbvd/9veQ+ulkegrvBzfODAeU/+ZMGcf9+YD8HP
rD+tT6OfP6Svpb+mz6ffqO/DmUluSbMQIEHEsGl0vYBn7aAfJnygSBk8r4+gmCjQeZBQZWaRQJ6Q
s5DxsDpblPCzEEB7YLhkLrJQItmSfGllk+CwQmaT4JTwAXZwe0hZUEVSTDBJTksgvO+99n19k5Mh
k+Byc3ygXGOTQX97cKIpwX6u74Gpr2+t62FrRq9HsGe5+j7HP7CVMf+rsbQgnsmU05V/oH+hj85y
/FBvwwCsEH6wx9+ur7d2QnB70iwgMDgooGHDKYCzkCAyMDJ+cLKg+DozOcu/zM/N387vz///2NQo
wNHf0u+3Z3u01NB7GL/JL7nv2M+8D8EjexBze3GCLnu0QGZlLnXx8PgtbGq+P79PwF/kX+Vp/8KP
w5rpH+V33W/Gb+IPyI//yZ/Kr9Y/10/YX9lv2n/bhh5kKQDb/90Pt1hSRTq/0VEoUidjKP8qCP7R
Z2HA+Z6QIEjVkYMhqu+r/7dY/3wffS9+O4Hfgu+D/4UP8e3/b7+fb5z/ng8Mn/IPR99I7/8EDwUf
Bi8HPwhPE68Kb5av/wJv9G8cPx1PC08P3yCfIa/nIr8N/w8BeG0PQNGwD48/JY+wr7G/ss+z37To
IzFgRjQ5N0S136meU/9hgN9SwUD6gOWA1NAA3wHv/yAvFG8VfxaPF58YrzT/Gs//Jp8nryi/Kc8q
3yvvLP8uD/8vHzAvP98R7xL/Mn8zjzSf/zWvNr83zzjfOe9NbzwPPR//Pi8/P0BPQV9Cb0N/RI9F
n5dGr1hDYYBz/kBkdf8A8m3+sG5h31L+sf2j/rDf/hH+cHvAYfLfUWXnAP8A/5UA/jblUErfS+9M
/04PTx//UC9RP1JPZq9Ub1V/Vo9Xn/9Yr1m/Ws9b31zvXf9fD3GP/0i/Sc9kL2U/Zk9nX2hvaX//
ao9rn38fbb9uz2/fcO9x//9zD3QfdS92P3dPeF/vHJDhNjWpk6n5bWNQ1WFiaali0mFlMlBk/iBz
YQGhk/BkIHZvmgBs5YAfjbBhIWBh6yAxoWU4anJ1YlJhan3wl3D+NiDb5uBhMG6WwuWAaGBhlqRn
1WExkP4wYXqOMJimRe5V/+aY8NUQTv4gi/DBQPQgb/7QYf5gYQH+0NSw//6w1ZBiIfphmOL+RTJQ
1UHfe7GW4GDwtND+MWTRsIuwd5Ww5wBg1Hq34YvAuHB1ccFAbSBKMaJjEHugUzvUoI2Qbt8R5YDe
wHJ68f6wdiBMlwC1gJdxlGA+KKBQmgmWEZbC0ZFpY0GNoSAtIE1GMlBGVERWMlBCpZFFpZJFtTJQ
LqbQKaIZlkFQtOA7YQDrMGtg8DJQm7Bjaf+NUIjQlfHEQaCX/hGUULUx/mfuJ5Dx7sn+oKieMbOg
sv9iIpdwnZBiEesgnGBj8DJQ9kuT8LiAaqhQrPyg8dSg758gMbP+UZXkZ9FwlnGDAHevYpRg6yB1
YuL94I2wLv98r32/fs9/34Dvgf+DD4Qf/7Xfhj+HT4hfiW+Kf4uPjJ//ja+Ov4/PkN/Av3qPe5+z
X/+0b7V/to+3n7ivub+6z85P/7zvvf+/D8AfwS/CP8NPxF//xW/Gf8eP+fWVUNfAsvCtkP2WQXac
QTGyl4OiwGJx/oD/2tBhp5Ui+oChAJZBmgExkP8O4LGwZB/Mv83Pzt/P79D//9IP0x/n39U/1k/X
X9hv2X//2o/bn9yv3b/ez9/f8r/Jj//Kn8uv5m/nf+iP6Z/qr+u//+zPAE/u7+//8Q/yH/Mv9D8/
9U/2X/dv+H/5jwslTGX/CRAxkK5zMl/+3//vAP8CD/8DHwQvBT8WrwdfCG8JfwqP/wufDK8Nvw7P
D98Q7xH/IY//+6/8v/3PFT8WTxdfGG8Zf/8ajxufLx8dvx7PH98g7yH//yMPJB8lLyY5J88o3ynv
Kv//LA8tHy4vQ/8wTzFfMm8zf380jzWfNq83vzjPTI9B5jz6Yj9rYkC/Os873zzvPfGuQagAUHCb
oXKbEHcmL/EnNEU3OT9dRTCRP5JIGjeS/URKoJzxSnVy9meaNKrINkZvRK9Fv2Cf/Gc5SXJTCmMP
R39Ij0mf/0qvS79l/03fTu9P/1EPUh3+aT9rlGFwn1UvVj9XT1hfv1lvWn9bj1yfXayx4G+jEP/i
U56zo1GX029wX49zj2Gv/2VPY89yOoLPZq9nv2jPad//au+Fv20Pbh9vL3A/Uh9TL/eQf3R/dYww
dn93jz7feo/9kyVfmu+b/5x1gK+Bv4Vf/2Qfnz+F/4cPiB+JL4o/i0//jF+Nb45/j4+on5RflW+W
fx+Xj5ifma+Qv3ICbWcgKePgcmQmoD2owHdpQGR0aD0xMqjAaAhlaWdC4D0zNyBBtwA9InhfUz5A
ayBhX3gwMLdgXzFSIq8gcmO4UGO3ADobtiCucGW5AHZganBnIkC6cEQ4NbkAOS6IQUI5qwA3NzC5
YDOsQLfgImHjwOHQaW4QZ2FpXxOwZHBp/HNXpSC74KQ9nl+h/6MP/6QfpS+mP6dPwC+pb6p/q4//
rJ+0/5HftG+uL68/u1Cwfy+xj7Kfs6/N5FJ+4mlq+HNrZc+hyeDh0OMgve//vv/AD6C/2G/Ar8G/
ws/D3//E78X/xw/IH8kvyj/hz88P/XWpNdDf0e/S/9QP5o9CD/9DH4CP16/bT9xf3W/ef9+P/+Cf
83/iv+PP5N/l7+b/6A9fr+/qH+sv7D97HUG8ci1AaS5uLmcuFCBkTC5vBwEUIFVr/TByomp+4GEg
dT5AYwfwnjYUIAFAuQATYGp1feD6avJgYfEf8i/zP/RP9V//9m/3f/iPDA/6r/u//M/933/+7///
AQ8CHwMvBD97O1SkOiC6cCAzt2E37wBCMAiARmF4Lh6aMf8JjwqfC68Mvw3PDt8P7xD//yMfEx8U
LxU/Fk8XXxhvGX9vGo8bnxyveztNHpEgcCDoMjM1HxEyIJ8hryK//yPPJN8l7yb/KA84/yovKz//
LE8tXy5vL3/pPzGvMr8zz//tf+6P759K/zcfOC85PzpP/ztfPG89fz6PP59Ar0G/Qs/vVs/MX81v
XCx1SWsIEF3//0SPRZ8wz0evSL9Jz2DfXHc1B/BoftBmuFBM4HRwUDovL3dqsC68Zi4NdgAvvbFm
2mllbGQdYYJmbMC8sGLQe0hZAFBFUkxJTksgM2o/a0Z9fWdhbMByc+FRoFxjZjFgj2GfYqgTeSS2
8G5keDB0ZXj+dGascRduzU5PT19QaXh/93mPcU/aNWG9z3ffe2/ZzP9fun+v2e+Bz1EPUh9TL1Q/
/1VPVl9Xb1h/WY90n4svcm+XYzq6gGQfQ47QaWJlMP9l72b4Z/Fnz0uPTJ+Wv33//4Qvmf+GT4df
iG+Jf4qPi5//jK+Nv47Poo+Q75H/kw+UHwWVIDtzhCMxRjRF/Dc5lU+WX5dvmH+Zj5qf/5uvsl+d
z57fn++g/6IPox9fpC+lP6ZCqUZ0Qi2rsWfcbjoJAKlQlSB5dI+7H/uon0XqOKqPZR+sX61vZ2/B
wcIqT3BvetZRc6D8Oiqyn7OvtL+1z7bft+//uP+6D81vvC+9P75Pv1/Ab//TP8KPw5/Er8W/xs/H
38jvG3rJ4SE3rsPJiVRvILFssGVrdGWwbWBr5EBLsPCmMG+xwGU4ypEgxQfAIAlgbWVuB8CmIOog
Y6BrCTB15XLmkQlgoXBQb3ZuaeTwbeawK9ugpZBo5PF2lPBidWXl8Xpq8HBu5gCrsSAkb2LlcnV0
CTBpdk/mAHPwY0CmQWNpB8AuId5QZWF2dMpxemn+csxA5EBtQNvA3hDpEOxS/wfACICw8Gnw3aDm
YO1S6cO/7GDm0N4QB+DuQuZhZ+fQv+YA6OJz8OYA5fHtwG9rMJ/twOvgpiDroLHAYzjmAP/bwPHB
5TrtwQfA6eHKQPNh9m3w0QiAVqWg8KJGUPPAfwbRB/DkQHRA6DDOYOTwaj/qAerA2JHx8cpAscA5
YV/dsAlAdEAJMfNkduxgdN/poOgw5Gj1UeUpde2S5Un/lKDzwPCgB/D1hGOglFH2or5l8fFjoHMA
7MHt4GHxZt/n8PHi8QLzUfMCbefx5RraYQiAZwfw6aFz5kDx8f3k8HDsUfPi7Lnz4u7EazA/73/p
0pTwAJD1kQbgcnX//+DlcvHB5uAIMAfRApLtUc3roFoH8OZAZG1p8Pahn+ZQ/kOmIPRA5GhpaOUa
//2R6VHvsOwA/jD/ovTx6TPf6aBwUOqh6cOUUGX8kOYg9dFAa+2RYfXABAHq+eh1f+3B7NEGw/MQ
9MH2hARQZPvpIQ6Cdefw5XMOgg1m7MD+cA5x8uLKQaYgH2DpoMpA7cpAbOaR6dNr5xEOUemhX/yQ
/jAEkEZQ66BBdkIt2RQQbi52oPTRLvFQ8VHv6WDsAAAC7cF2RnCmUP3z/+mhDzDvsaYwB3ECkelg
AzXv9SL/4f8K8WI49xHl8ZTw/woWFbHkb+Vz0LfhQHpP4t//2hJzoPQA6FHo4PWQFwbmEdcCs/+x
8LFm9hBpY1CmYH/poeYg8RHtgRWT/+ENZ2L/lQARMgSCCVLKQHBQBwLp0rsk0hdBZNvAF1DzYWTl
8O5091EUTxVSTemg7hHoQv/bwKux9qLlcv+x6OLn0MxA/xfx9TP5LBbj7GAG0gxA53H/6SAYYnZB
BmAoXylkJl8Uu//OBBzfyv/MDzGPzi/PP9BP/9Ff0m80v9SP1Z+l79lv2n//24/cn6tP3w/gH65/
P6+wn/+xrzJPM19J/zV/No83nziv/zm/TS873zzv1r/Xz9jfUv//QI9Bn90f3i9Ef0WP4V/KEP5E
7MA9gfSglQDKz0t/TI//TZ9Or0+/UM9R32VPU/9VD/9WH1cvWD9ZT1pfW29cf12PH16fX69gvx2U
9rAzVGh/7MAbED5QCRF60QOAb8BunmQGgHOwd6D4UHkg6xF19TBo6bFkLAD2EJTwZbgocynpwHvQ
BmBhfHCfd5B1UPbQc6B+YWZpe+C/dVB2Iur18OCp0OugVeYg/epwaOwSe/HstoAi9ADzwPvssH8Q
Y4AT6gAgsOyxPYD99IB18wDqAEmQ9kD0QH5iH39Be3H0QA/APZB3ZnUKbOugSUmQeW91IPZoIoHu
sGUFcOqxfAB80O962HOglQB2kHIOoXPwPaD/5gHw0XDAfMOU8HvRILD0oO8GcXYg9yF8cGJ8cPMA
LRD/F3B69X3ie+Bz8PHxfNJ7BJ5mdpDoMIXhILBzefzSf4WXaVCIo3zDe5eGcfDwad9/QfTR53GO
0XeQcHxw9kD/AShvwAEjg2Lq0YQqFbFkQHt8cBEgcj4BgvKUgnzRcr537MCGUiGgfLHmoXTroP5F
exMOAHbxdaA9sILCgpDubo7CI+D/0HUiYXuhhtL3GwCX8XcwY4OjILCH44zh/w5g6cB7cn/XflGF
cHwAl/H9e5JyBXB1AAaA9AB3kHaAn+mAnIODcZBSDeJveZySf3Zx6rI9kPHxIKEDgHeQbf+IUZIC
IKF+ZhPD9hDroHqw/4lXlPKVkD4w6bCQgPYQjrP/61CcUuhwdiDwMAVQqWB8h/+EV4PhhwPmQD2w
cwDrkXq5/33ik9IRgXxhetF74O3gmKf/IXQhxOhC5iCK8emxffGXgf+iKZfx8wB9EIqSlON68YhQ
/54xovEgoRDhn5Dw8HYxpYNfpNKfwJPSL48VUlaQIHf/9EB94gCxJSDkwX5We/HoUX+lupB26aAF
cKYhyoGKsmb9c/BjjuT+MLCfrj+vSDBW/2L/ZA9lH2YvZz9oT2lfam//ux9sj22fPe9xb3J/c490
kvwxMXTvQ493UUWvRr9Hz/9I30nvuP+6D8/fvC+9P75P/79fwG/Bf8KPw5/Er9hvxs+Px9/I78n/
d1w5N0TLP//MT81fzm/Pf9CP0Z/oT9O/v9TP1d/W79f/2Q/srjnpgX0BQHbcf/Ef83bfNioQcq2J
oTrcEAOQO/cULQmwDHA6fCF/ICAjRTE9+PIg4GTu4H0gA4BnOuIz4HIgMGMqwPqlcO+f9P/a/9wP
/A/mCTxieHseYuUP3j/+APoQPUVO+C1VU98/4E/hX8rf/5FhBHIxMDMz5KHknyD6Ro0BOuif6a/q
v/MW7cL/AWoNzwNvBH8FjwafB68Iv7MJzxCGIFOe0G/Aa55w3FVyKTKFcC2wWwBfLbCyaJWBPSKm
8pOgOhngq4OQ/gAuGWRAIaAuhRCgaS1sai50gCJ4fD+QIJugESK0kPnxEyB7SABZUEVSTElOS8Yg
HB8dLyJ9fXkhm6CDlDDr8FxjZjFchXD/Alkg3yHuD896QibvDl/t0epheHBdEP0xDJHh0Hh5vxdw
sfHwrwCvAb8tglOQMZ8LnA9PKKmhcYOgc2R+MAWecE3u8GNoIDMx0Z5wMjAy7cAzFCDewPxQTSrP
K98s7y3/Lw84BP5U7IAwzzHfGOY4bxutmrL+QICgr0H6AR4PHx8gLz/f/yLvI/tD/jyfJ+84DyoI
NW8fNn83jzifOa8wFXViam+0sTs/PE8Y11B0QK8wYh0aYHoaYKfAtTB6aWoXlfCpIVGAa+wAIENS
QE9TU0JPV6kSZ/OWwP7AIEg0oe+hC88M3/9OH+vv7P/uD+8f8C/xP/JP9d5yMFtxL/PMWd9iP2NP
/2Rf/Z/+r2a/5i/nP2qfW0//XF9db15/X49gn/KP859qP/9nunZfd2/enxOPFJ/hz+LUMmJokGNr
46/kvlNwlm8aApOgdlkAaSxXv/9Yz2avbi9vP3BPcV9yb4Vf/3SPeD95T3pfe298f32Pfp//f6+A
v2q/a89s34L/hA+Zj/+GL4c/iE+JX4pvi3+Mj42f/46vTu9P/6ZvkD+RT5Jfk29PlH+Vj6jIsqAz
MKwANP4uNKKaH5svnD9SP7OfqV//qm+rf6yPrZ+ur6+/GPWYpq1BoTWWM7CJZVThax3g4nWZMGU4
aVWmn9e90Ps9L6cKaUD7wZC2qFZGtL/+L8SqMqpW18Ofp8+2t1dvb7V/tooZwFTxa4JQFmBlemca
YG1pMLqQVZL4sG++YkBhye/K/7av0eh1QPtdI/tDFmBAcEHAY8/hINFUgCB0aMDQRkPwszC8Y2lp
YBlQnYAZkG0wgf3M/y/VOrafzV/av8N/mC9fmT/Rr9K/4PRU8WNB4G/2dGkg15Bi0QFRgNfAVxB+
arMw5WBVqOFf1T/guG8d+MAwudC5wTSgMTcg/9EAsT/Zr91P28/c30iev5/RosAuIE7lp3W4oOkQ
7UHgdVGAVhFkGXDgYcFwtxeB10DBkFUdsBlwcrmQeiD2gEzBMLyg5WHBkC2/C0DBACPwGZBWEVTy
YcFS7x2gaWAdsIIjdlWQQ/BGw/tpQUBwa1WQz/H1fEHgVfHbC2AZkGgdsPhQLsIv3h//sp/u35zv
nf+fD6AfoS+iP/+jT6RfpW8Ej7gfuS+6P7tP/7xfvW8ID97/4A8QH/zP/d///u///wEPAh8DLxV/
BU8GX/8HbxA/4k8Pr+a/588iTwlv/wp/C48Mnw2vDr/vX/BvG+D39Y/2n/erOvqPJP8T/xUP/+1v
6+81j+4PN68WTxdfGG//GX8ajzqfHK8dvx7PIo8g7/9ETyXPJt8n7yj/Kg8rHw989E9rVUBy5IGC
I1UxTKC/6eEu0NkCgnBU68HgOjMf/zQvOl8431PPOv88Dz0fPi8/Pz9AT0FfQm9I5mlQcmcF98At
SSBmdDozNntKI9jgeEqg98DykEqQOvgtMThKIk08XO9ID0kf30ovSz9MT01fD3wtUh9TL/dWz2Sf
Za83ZtNpP2MvEF//EW8Sf3QvdT92T3dfeG95f/96j3uffK99v37Pf9+A74H//4MPhB+FL4Y/h0+I
X4lv+4//bK9tv27Pb99mT2dfaG9x//dqjyyvv85QlgDBUzAQwNDHlHCSAJLwIDE2iif7D/+N747/
kA9X/1kPWh9bL1w//11PXl9fb2B/YY9in6UfkR//ki+TP5RPlV+Wb2sfnP+eD/+r36zvcG9xf6sf
ts+Lr4nf/7wfvS++P79PwF/Bb8J/w4//xJ/Fr8a/x8/I38nvyv/MD//NH84vzz/QT9FfnC+0n7Wv
/9K/t8+uP69PsF+577J/l79DmM/gUidjOGHycHb/88GbD5wf1k/XX9hvoF+hb/+if6OPpJ+lr6a/
p8+o36nv/7qf7S/Zf9qP25/cr92/3s//s3/lD+Yf8+/0/7jP+T/zL//S/9QP0j8ELwU/Bk8HXwhv
/wl/Co8LnwyvDb8Ozw/fEO//Ef8TDxQfFS8WPxdPGF8Zb//kP/yv/b/+z//f9k/3X/hvjwH/+o/g
H+EvUG90MCBqIC/xb/CgIOLwHsBw7SoiaCpkUPFzKxAlYOsA/GRhUbCaMlBYJiBRoeNP/yBfHp8f
r+ef6K/pv+rP69//MY/t/+8P8B/xL/I/Au8gv/8hzyLfI+8k/yYPJx/7zzAf/zEvPv9ADwEfRE8+
PxtPHF//Ti9PP1BPUV9Sb1N/VI9Vn/9Wr1e/WM9Z31rvW/9dD14f/18vYD9hT2JfY29kfy9PR7//
SM9J30rvQV9Cb0N/RI9Fnysob2qoUpojdSpBemFQIE90aG/wICvQb7ZkLBBpwGRsoG/wduLB/nPi
8JlXLn9or2m/eB8yv/8zzzTfNe82/zgPOR86Lzs//zxPPV+A72vfbO9t/28PcB//cS9F33jPed+H
r4i/Sy9MP/+G72VfZm9kn5fvmP+aD5sf/5wvnT+eT59foG+hf6KPo5//pK+lv6bPp9+o76n/qw+s
H/+tL2ffkG+Rf66Pk5+KD4sf/4wvlb+OT3J/c490nSpwLUD1g8BvLDBlLWDi8Xc/tD//sn+zj3t/
fI99n36vf7/DT/+B34Ltlm/Jn7VPtl+3b7h//7mPup/NH68/sE/VL8Hfwu//w//FD8Yfxy/IP9qP
yl/bWOI52UFkaXbMX+Dfy//T5G/V2Dxi5jti1M/n+fJ15jt1bOmfzh/PL9A/b9FP0l/Tb47uRr7R
27Bli9vAdUJl7qBrdHIqIPRlaCtQa9xA2F/Zb9p//+LW3YLrWviv+broqvs/24//3J/dr96/38/+
L+Hv5Z/mr//nv+jPB9/tr+6/78/w3/Hvk/L/jypPa3awcm4tAPnXcDlhhYB2sCqQLRcr4Zd1Ub9A
drB6LcEgag1Q//aP95/9z/xPFz/+b/9/AI//AZ8CrwO/BM8F34PfhO+F//8HLwrvC/8NDw4fDy8Q
PxFP/4+PFi8ZzyefKK+U3yzvJt//1b/WzzbPN9847zn/Ow88H/89Lz4/P09AX0FvQn9Dj0Sf/0Wv
Rr9Hz0jfSe9K/0wPTR//sY8wXzFvMn8zjyn/Kw8sH+81ry4/vC+9OlBZcHTSV3A4bmUgV+BVcL9y
ODj/v79Q31HvUv8a7xv/HQ8eH/8fLyA/IU8iXyNvJH8ljzY//1QPVR9WL1c/WE9ZX1pvLx//YP9i
D2/fcO80b3Uvbx9On/9Pr38PgB+BL4I/g0+EX4Vv/4Z/h4+In4mvir+Lz4zfje//jv+QD5Efki+T
P5RPlV9gL/94n3mver97z3I/c090X3VvD3Z/W7+9SZWQYzhhc+sUYPYwY79yN17PmP+aD/+bH2MP
ZB9lL2Y/Z09oX2lv/2p/a49sn22vfl+cL50/nk//n1+gb6F/oo93P6jPqd+3r/+4v3yPvP+275a/
l8/G38fv/8j/yg/LH8wvzT/OT89f0G//0X/Sj9Of1K/Vv9bP19/Y7//Z/9sP3B/dL6f/wG/Bf8KP
/8Ofug+7H7wvxb++T6PfXLtT9fD2MCBu5+BvtBAgoV6AMzkgcO2SaO3UnRRhc+6Q6NCucGRhFSD/
XaITyOmQFRGmv+PP4g/jH/+rD6wfrS+uP69P9Q+xb7J//7OPtJ+1r8Zf5C/lP+ZP51//6G/pf+qP
vz/zn/SvAn8Dj//EjwfPAb/ev9/PEa8SvxPP/xTfFe8W/xgPGR8aLxs/HE//HV8ebx9/II8hnyKv
I78kz/8l3ybvJ//yzws/DE8NXw5vfwTfBe8G/wgPCR/r3y4oUgVdk3XtsXphIE90ymgzcCDvUG9k
75AtQFZk74AzcHamMXOmYDf/8X8ufyy/Lc/1v/bP99/47//5/z5P/B/9L/4//08AXxEP/y7fL+8w
/zIPMx80LzU/Ce//PN8970u/TM8PP1EPSv8pb/8qf1rvW/9dD14fXy9gP2FP/2JfY29kf2WPZp9n
r2i/ac//at9r72z/bg9vH3AvcT88D/9Uf1WPVp9Xr04fTy9QP1FPf1JfNo83nzik7eDwwEdAb/3v
sGXw4KZgcZc7P3Vvdn//hB8/f0CPQZ9Cr0O/RM9F3/9G5VnvjR94z3nfeu97/30P/34fkJ9yv3PP
mK+FX4Zvh39/iI+Jn4qvi7+eD43fkWkw4Z+RL2Rpdp1PpF+Pf9OQj5lYPGKp22KYT6uZ8nWp23Vs
rT+Rn5Kvk78/lM+V35bvfs9/37AXQ2UvtcBJALHw8EJh75B0cg/wEJ0guzDvoW9qZWu/n0CDP7Bf
nJ+nv566OaEC/676v5/AqqxKwi+rn6yvvU9/sY+yn7OvtL+1z7bfx5Y6/71/vo/Ev8M/0Z/ID8kf
yi/fyz/MT81fzm90xTDX0dfQUjLdEDct7mAwSfA0+d1hMjLP79D/1J+fD6Af/6Evoj+jT+D/pW+p
P6pP1W//1n/Xj9if2a/av9vPxT+Z3/+a796f36/1L+HP4t/j7+T//+YP5x/oL+k/6k/Fr8a/Ag//
rq+vv+s/7E/tX+5v73/wj4vxn/5RVoLAZG5vCTDGIDpQujFuZWe7eM/f//a/98/AnxLvE//TrxYf
CE8/CV8Kbwt/DI8Nn9wtODMANS45MzEsOTXwIEVVUhFPEl8Yj/jv//n/+w/8H/0vJG//T0a/R8//
SN9J7wGvGZ8arxu/HM8d3/8e71JvIe8i/yQPMd8y71jP/zAPO7/zj/SfQQ9CH0MvRD//RU9GX0dv
SH9Jj0qfS69Mv/9Nz07fT+9Q/1IPUx9UL1U//1ZPdG85jzqfV688vzMvND8/NU82Xzdvt6+4v2VE
dThh3XAzID9GglElQGV/JVCCArsQgZRhoIHgVzA54GF0dm8gLyBpwWDAInItoHRpayXQIDTF3XAu
WOAyLDNnkCGx/7wfXY9bz1zfJM8l3ybvJ///KQ9vTysvLD8tTy5fL29AH/9d717/YA9hH2IvYz9k
Tzj//23fbu98v33PPk+CD3v/WH//WY+L74z/jg+PH5AvkT+ST/+TX5RvlX+Wj5efmK+Zv5rP/5vf
nO+d/58PoB+hL6I/bQ//hX+Gj4efiK9/H4AvgT+CT7+DX2fLuiC70bugegBoaTCHapOnAHrwODks
NnJA/yG/px+oL3AfcS9yP3NPdF//tc92fwAviy+o/6oPqx+sL/+tP65Pr1+/v6P/pQ+mL7R//7WP
tp+3r7i/uc+6380vvP//vg+/H8AvwT/CT8NfxG/Ff//Gj9cfyK/Jv8rPy9/hX83//88P0B/RL9I/
5I/UX9Vv1n//14/Yn9mv2r/bz9zf3e8PYUkQoWlw8ZBraRCgb5tpUvIAavHg3w88ae07S/bg7fhJ
emBpY2phds5l97/gH+ErQXX6kA/wRRCxZ2iQbW1lFq8vz/ja5BloUv5lIEhncGdwciB6AHIgD9Hy
YPsAZI5vZ+D+0PGgZSwg9tF4amloBCD7APagsdBl9mIPwGnAevagaSFqcAGDVwSz+wAPkHbw0GkE
cSi9EGBraYDzQPsA8NAgaQBDaVID0WRydWcHk1bvB/Tv8WiQaTApA+AFURBwPxCgEJLyAO9A95EJ
JEFuhw/A5WB6AGQgTW96cKZs/fD+kGVlA5Iu4f//4w/kH+Uv5j/nT+hf6W8Pv//rj+yf7a/uv+/P
8N/x7/L///QP9R/e7/wP4Q8NXw5vI+//EI8RnxKvE78UzxXfFu8X//8ZDxofGy8cPx1PHl8fbyB/
9CBVCYFlM2AyYAKhNHCvMmAGhwRx989iL7tig7l1aQBqB0BzByAEcQNQINd60rKwAlEy/v8vO6om
mX9lnzB4CfKx4GiyNIBpsGLz9uIEwm92NOFrv6XfO0/zPF89ajIzPk8/XyZdDS//JX8mjyefKK8p
vyrPK99Pf/8t/y8PMB8xLzI/M080XzVv/zZ/N49ZbyJvI39NH04vY6//UE9RX1JvU39Uj2bfVq9X
v/9Yz1nfWu9b/10PXh9fL2A//2FPYl9jb2R/ZY97D2evaL//ac9q32vvbP9uD28fcC/4Gv51hsuw
8Hf/cU9yX3NvdH/3dY92n6/OULHgjRCQUEPS/7FhCQQFEPah/hBEYLFSBTF7sZD3gHYFEAaHOaGN
IGTbPVAFEEOPkPrQZvqiOnBrjeACkGg6cEY5oHzQY/JpjrAgUwvSDON7f3yP/32f/0uJOpsvi0+M
X41vjn/3j4+Qn6/OUgNgsVIMQJYz75QEOkOy0KEANEoTA0CyMP9M/5oPna9+r3+/gM+B34Lv/6sf
hQ+GH4cvnn+fj6Cfoa//or+jz6TftQ95f3qPqL+pz/+/T6vvrP+uD68fsC/Cf7JP/7NftG+1f7aP
t5+4r7m/us/Lu9/IkEhEgWEhv+/A///CD8MfxC/FP8ZPx1/XL8l//8qPy5/Mr82/zs/P39Dv0f//
0w+8373vvv/Uz9Xf61/X///ZD9of2y/cP91P3l/fb+B/f+GP4p/jr+S/5c/m3+fvIDhMZXAKAZYg
CaB2LP/r7+z/7g/vH/Av8T/yT/Nf/wOP9X/2j/ef+K/5v/rP+9/v/O/9//8POKJyk6KKEJSQ6FN2
ZZiAawEPAh8DL/8EPwVPBl8Hbwh/GO8KnwuoBCBjExBzcz14bfZzEKAS0G0RcAxPHu8Ob/8PdBDv
Ef8TDyNv6W/qfynP/xcfGC8ZPxpPG18cbx1/Ho+PH58kOqfgMkFkaXYuf/81j5yQLfE4XCl/Ok87
XzW9/yFfIm8+jySPJZ8mrye/QV//Qm8q7yv/LQ8uHzk/MD8xT/8yXzNvNH9OLzafN69NTzxvAz1z
ldBkPSJ4X1OkaWeX0HR1lVAiR2//WD89T1tvXHtPEEcAlcBAVGpNQNBOQQNUX/OUUHKqZEZQPVRQ
Y5TgbEzR4ZgAbmc9M2ITUfCmoO1iojBde1HxZFHgRxCV4c+RoErw6B8LTXRyDwaXgPdaQEpAEBAy
EEJHX2YvQ2UYdGQg1FFaQT10b4cAYA8VY0U6Ljc1EGC+IBAhULBtkW1kbWM7aD//aU9mbkOhQD+Y
MGvUYiBEsLdGUA8GmIB4RMBr0zpz5PETWlxxY2XfQx9EL0Ux7kdSAETwRKBkRdFGX2/vtxUUqHAW
EHKUgIgvaXvr35Mwdt9JP0pPgCN2gH+Bj/FK6kxqdXuAlQCocJvf7i9+2lffd9YxTJFFoHXqiUWA
bmVTukZhaxXA/5iATxCDb4R/Su9+H38vj5KvlIGU4BZAZ5BvmIBoqHD8a2+G34fvj29MT5UPTm//
T39Qj5fvUW9Sf1OPVJ+aTv14Ui9rkJpAC0t7/5//a0a1kwB3l1I9m1BrzydhlFY6QPCLgDthlC0P
QGYPb1BA0EWAa6AjREZF/jCqMG2wEENs7KtqbcVu//+j36ABoFsgfXIvQRSlH3iPYUTXQWRvYmFw
eiYgrlCTAHqsqgEzrXA3rd//FQ8WH5bvl/+yj7OfD9+0r/+1v3svE7e9wGWPiX+Kj4ubN4/fkO/H
Z1N6Ub5Ab2rvk1C+MZMAk3B2yyFhwMKgQ7mwdrBWSUkvm1Ao/cyAKZOflK/Hj8Wfxq/Pbx/Qf9GP
x+/I/9UIUmF6/Glzy5FFcMsiktHCYM0f/84v1T/TT9Rf29/c793/jF//jW+Of97P1m+Rr5K/2b/a
z/flT+N/5I4v69/s7+TPul9/u2/xT72Pvp+/r8C/tlw24EQ2RTcxwu8UbuIQ+mPiQXnuz+/f8O/l
3+bvVf/Cb/8ARfYQY2eQafpjc1FFYrDhIcHhYrDpT//qX/+f8k8Fv/Rv9X/2j/ef//ivwh/678Q/
32/gfxE/Ek9LE18UZFS5EmVhuSJrX7mAYwALELmAmzAsuZBJ7i1WkBmAhjdhGSEPILmw/+kAhpDu
r/4f/y8HDwgfHY//Cj8LTwxfDW/5T/pfEH/KY/8ahOKcHt8f7yD/Ig8jHyQvfyU/Dx8nfyvfFU8W
XxdlLo46Gy8cPx1KKzM4KoCwMSA0N7DxmcA2NI+vNZ8T7wA8uYBoWqBmWfBXQSBFEGwwOlqQc7lh
LoJzubNAZmUudekAXalAakDgRcAyjGljEGQdLIJmQzDhIC3Qe0hZAFBFUkxJTksg80APQR8ifaLh
Q5FFQJmA4FxjZjFcuWAz3yzP/y3Vts+336AQRT9BlymfKq9PnH9Qb1F/BE8vYZpALD83vzjPHU8+
3z/hVqB0cNA6Ly93WgAuQW9Cf/9Dj0SRWZ9Gf0ePSJ9Jr0q//0vPXh5Of0+PUd9oD2kfU8//VNJm
H2cvar+ZX5pvm39pj/+dn56vbw+gz6HfcOx3kwMgf3Ddo6CmETy6pG+lfacPJ/+q5m2ALwKscIB0
q2ljr30f+7DfseUgftQYoC5gqSAtxm3iYHgucH7TOoYEMnpc/nHMUILPYW8t7y70Mc+CX/9YD1kf
WiBaf1uPXJ+QP17vf1//ia+Kuobjy/CMgDCgdD5pLlCog40/lt8AtW1nGiCoJD1k8anQdGg9DDQz
P6CtEz04NSBDqdBZcHhfX3gZgDVmZp8yGYBfaRlwccAi6YrwcmNZdHOUXgVQRMAKZxiwL4ygZ29f
VXRMLgOwZqBQftCegCLWVekAubBy6DF2GbeRYv9sv23Pcw+nH6gva29sf6X//6mPb69wv3HPqF9z
73T/dg/fdx94L3k/ek+XpTCvgbmgemGM4GWxb7WPe6OEf2z/mm+8j1XvVv+un6+vsL+zD9+0H7Uv
tj+6H4AQdrt/yP//y1/Mb81/zo/Pn9Cv0b/Sz9/T39Tv1f/XD9gfNbgSnRB0ZHnEnjfKMcHixJB9
Ad4gAAAAAwANNP0/pQ4DAA80/T+lDgIBFDQBAAAAEAAAAE5JVEH5v7gBAKoAN9luAAACAX8AAQAA
ADEAAAAwMDAwMDAwMDk3M0Y5Nzg4MEZFOEFENEY4REMwMDMwMkFBMENDNUUzMjQ2QzI4MDAAAAAA
AwAGEBTcxTkDAAcQlyMAAAMAEBAAAAAAAwAREAEAAAAeAAgQAQAAAGUAAABTUE/FoVRPVkFOSSxQ
Uk9TSUxBQklaQUlORk9STUFDSUpPLEtPR0FLT1ROQVJPxI1OSUtBTkFWRURFTU9WUE9HT0RCT+KA
k1VOSVZFUlpBVkxKVUJMSkFOSTpGQUtVTFRFVEFaAAAAAOlEAgKQBgAOAAAAAQD/////KAAoAAAA
AABNBAITgAMADgAAAOYHBAAOAA4ADAAwAAQATQECEYAGAPgVAAABAAkAAAP8CgAAAACBCQAAAAAF
AAAACQIAAAAABQAAAAEC////AGUBAABBC8YAiAAoACgAAAAAACgAKAAAAAAAKAAAACgAAABQAAAA
AQABAAAAAACAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAD//////wAA
AP//////AAAA//////8AAAD//////wAAAP//////AAAA//////8AAAD//////wAAAIEJAABBC0YA
ZgAoACgAAAAAACgAKAAAAAAAKAAAACgAAAAoAAAAAQAYAAAAAADAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAACUlJWdnZ2pqampqamhoaGhoaGlpaWhoaGhoaGdnZ2dnZ2hoaGdnZ2ZmZmZm
ZmZmZmZmZmZmZmZmZmRkZGRkZGVlZWRkZGRkZGRkZGRkZGNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2FhYWFh
YWFhYWFhYWJiYlNTUxYWFgAAAGxsbOXl5fb29vX19fX19fT09PPz8/Pz8/Ly8vLy8vHx8fDw8PDw
8O/v7+7u7u3t7e3t7ezs7Ozs7Ovr6+rq6urq6unp6enp6ejo6Ojo6Ofn5+fn5+bm5ubm5uXl5eXl
5eXl5eTk5OTk5OTk5OPj47q6ukhISAAAAGxsbOfn5/b29vb29vX19fX19fT09PPz8/Pz8/Ly8vLy
8vHx8fDw8PDw8O/v7+7u7u3t7e3t7ezs7Ozs7Ovr6+rq6urq6unp6enp6enp6ejo6Ofn5+fn5+fn
5+bm5uXl5eXl5eXl5eTk5OTk5OTk5Lq6ukpKSgAAAGxsbOjo6Pf3962DT6h6Rah3PqV1O6NxM6Fx
NKN0OaBuMZ5sLKR0OKNyNaRzOaNwNqd4Pqp7Rah7Qq+ETqd8Rql8RquBS66IVLWQXbOMWbeUZMCh
ermVZ8Kker+hd8KieL+gdcGkfcitic+6n+Tk5Le3t0pKSgAAAGxsbOjo6ff3962DT59sLKJwM6Jw
MKNyN6V1OKZ2O6d2Oap7QauARqt9QquARa2CSbCIUbCJUq+GTq6FTa+IUrCIULGJVKyDTLGLVruZ
ar+fdMerhcKjesSpg8Olfcerhr2dcb+edMmuisiuj+Tk5Le3t0pKSgAAAGxsb+jo6fj4+Kp+T5tm
K51qL51sL6FwNqFzN6J0Oad4P6uARqp9RK2CSa6ETK+GT6+GT6+IU7ONWa+JVbKMWbKMV7KMWLOO
XbmXaruabb+gdcWog8esicyzksmui8ivjcuxkNS9oNO8odG9peXl5bi4uEpKSgAAAGxvb+nq6vn5
+aN1SpReKZllMJlnMpprNJlsNJpvNZ1yOaN2PaZ7QKmAR6yDS7CIUbKLVrSOXLaPXLaQXbaRYLmW
ZLqUY7uYaL6cbr+ecsGhd8Omfsati8iti862l823mtbEqtzMt9zLtdvNuuXl5bi4uEpKSgAAAG9v
b+rq6vn5+ZdtP45cKpNjNJRlNpZoOZZoOpZqO5htP5xwQaF0Q6R3R6h7SquATK2FUrCJWLCJVbWQ
W7eTX7yZYr6ZYcOha8elcMelcMupeM+yh9e/nNO4l9a6m9vEquPQvObVxebVxOTYyebm5ri4uEpK
SgAAAG9vb+vr6/r6+oFeN3dPI35ZLoBZL4JbMYRbM4ZeNYdgOYdfOYVeOodhPIpkQIxmQJBoQ5Fp
Q5FrRZNyTJp7U5t7UqCDV6KJX6eNYquRZ66VabKbbbikdr6qe8azhsu7ks3AndTLsNnPtdfTvubm
5ri4uEpKSgAAAG9vb+zs7Pr6+ktMMjo+H0RJJ0VLKERJKENIKERHKUdNKkpPKlNYLllgMWBmNl1m
NFphM2RtOGVwO2RyOmt4QGt6QWV1PlVlNVNiNFxvO2R9Q2R+Q2WDRWqHSW2OS2+UTm2TTHCYT3Gc
UIulaefn57i4uEpKSgAAAG9vb+zs7Pv7+0dLMjY7Hj5GJ0JMKEJNKUFMKUNOKkNPK0dULVVmNF5y
PFlwO1p0Plt2Plt4PmKCRGGERWOERF6FRFaAQE52PFR9Qm2TUmSOTF6NS2GSTV+FRXeXUYGhXIqv
dJy/kL7RrtvSuefn57m5uUpKSgAAAG9vb+zs7Pz8/EVNMzxHIkxcMlFiNEpcMUZXL0ZZMEZbME5o
OFN1P1h6RmGBTmeFUl+BSF6GR2CLS1mKSViNSnCZWYScX4SbXqKocciwfLmncKigZqiiaMi1iN7E
nebawfTz6v7++f//+fv69ejo6Lq6ukpKSgAAAG9vb+3t7fz8/EZZOEJhLk9vO0hkN0JbM0JeNEVl
N0x0Pl6ITnaLWIiLXY+NYYSGWpecctDUsdXCk8esc8yye+a5hvK/kPLBku62hemxfuizgu/Fm/jn
y/736v/77//+7//+7f/96///6/r56+jo6Lq6ukpKSgAAAG9vb+7u7vz8/FFyRWBzRVdsQT1eNTtf
NUBqOUqARGOPV4SQYYyOYYyRYoOHV5Sec9/hxv//8f/73v/huf/rxf3iufzdsP3rwfjju/HXrPju
y///5f//5//+4f/83v/84P/84v/85f//5/r45unp6bq6ukpKSgAAAHNzc+7u7v39/XZ9WHp2T4J7
VHl8VHF9VXGGWXqTZIuYaY+XaJWgcqevgcvMpP762P/+4f/93f/93v/+4f//4P/+2//91P/+1//+
3f/+3//93f/72v/62P/61//72P/72v/83v/84P/+5Pr34enp6bq6ukpKSgAAAG9vb+7u7v39/YF+
Wnh2TIaGWImLXoSNY4OOZIGRZpKpes/Vp+3uwf370P/81//8z//5zf/5z//50P/60f/83f/71P/6
zv/5z//40f/30v/40v/30v/40v/41P/51P/51//62P/62//+6Pr35erq6ru7u0pKSgAAAG9vb+7u
7v7+/oSGXHx+UIOJWnqCVnaEWXWHW5Osft7nuf74yP/1wv/zwP/xv//ywf/ywf/xwf/yw//zx//5
2f/41v/2y//2yv/0yf/zyv/zyv/zyv/0y//0zf/0zf/1zv/0zv/20//75Pr36Orq6ru7u0pKSgAA
AG9vb+3t7v7+/pqbb6aldre1h7y4i4aPY6GtgfDzxP/3yP/vwv/uwv/ruf/otf/ot//puf/puv/q
vv/z1P/21//64v/43f/32P/xw//tvf/tv//vwv/vxP/yy//uwf/twP/uw//wyf/53Pr56uvr67y8
vEpKSgAAAG9vb+7u7/7+/v7qvP/6yv/1w//0wfzsuv7wv//xxf/vxf/xy//00//vyP/qvv/ksv/i
sP/muP/pwP/sw//uyf/vyv/swf/12P/wxv/pt//ru//yzv/svv/z0//65//01f/z0v/z0P/75frz
4ezs7Ly8vEpKSgAAAG9vb+/v7//////txv/rw//nvv/ltf/nsv/ntf/muf/rxP/z1f/z0//22//3
3v/qwP/muv/lu//lvf/fsf/aqP/epv/dof/dpP/ltv/01//z1v/55f/x0//y0f/88//65f/66f/4
5f/02frhtO3t7by8vEpKSgAAAHNzc+/v7/////zpxv/ryf/tzP/lu//bpv/cqf/ktv/pw//x0f/w
0f/v0v/nx//guf/huv/Wq//Nnf/JlP/Mlv/Tmv/ao//dqP/hsP/v0P/lt//eqf/hsP/pwP/ov//m
vP/frv/apf/epfrZpe3t7b29vUpKSgAAAHNzc+/v8P////zPnv/Uof/iuP/lu//kuv/itv/pv//y
0//owf/cq//UpP/Lm//Tpv/Pof/Fkv/Djv/Cjf/Hj//Nkv/gsf/syf/qxP/x0P/qw//pxP/sx//y
0v/jtf/QkP/Rk//Qkv/OjfvSm+7u7r29vUpKSgAAAHNzc+/v8P////y8iP+3dP+9fP/Vn//pwv/j
uv/mvf/kvf/Kk/+6ev+4fP+6gP/AiP+/hf+9hP+8g/+6fv/Agv/Plv/YoP/dqP/dqf/pwf/76f/s
yP/bo//vzP/22//Rk//Ul//cqP/QkPvUoe7u7r29vUpKSgAAAHNzc+/v8P////u0dv+oYv+qZf+v
a/+1dP+taP+xa/+sZ/+nYv+pZv+rZ/+saf+vbf+zcv+xbv+vbP+xbv+/fv/Um//Oi//Oi//YnP/l
tv/wyv/mtv/aoP/bpP/Nif/BdP/Vmf/qv//cofvPk+/v78DAwUpKTQAAAHNzc+/w8P////evdvai
YP6hWv+hWf+fWP+gWP+gVv+gWP+iWv+iWv+jW/+lXf+mYP+qZf+oY/+mX/+nYP+tZP/Lkv/ZnP/Q
iv/Rjf/qvP/22f/11v/an//hqf/Mg//Abf/TkP/jsP/Vk/vSl/Dw8MDAwEpKSgAAAHNzc+/w8P//
//itcfegW/2dUv2dUv2dUv2dUv2dUv2dUv2dUv2dUv2eVP2eVP2gV/2kW/2iWv2gVv2fVf6jWP/I
kv/rxf/rv//fpv/krv/21//43v/fqP/cnv/Siv/Gdf/LfP/Lgf/SivvZo/Dw8MHBwEpKSgAAAHNz
c+/v8P////ujX/uVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuVRvuV
RvuXSP2lXf20dP2+gf/cpv/hp//svP/nsv/Pg//ruf/jq//gov/fo//Wkv/QgvvUk/Hx8cHBwEpK
SgAAAHNzc+/v8P////+aTP+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+K
Mf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMf+KMfauYva6c/bNl/bIh/a6afW/dPXVnfXoxfXu0fT04fTnwPPcsfLy
8sHAwElJSQAAAIGBge/v7/////////////////////////////////////////////7+/v7+/v7+
/v39/f39/fz8/Pz8/Pz8/Pv7+/r6+vr6+vr6+vn5+fn5+fj4+Pf39/f39/b29vb29vX19fT09PT0
9PPz8/Pz88LDw1ZWVgAAAKioqOjo6Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4
+Pf39/f39/f39/b29vb29vb29vT09PT09PT09PPz8/Pz8/Pz8/Ly8vHx8fHx8fDw8PDw8O/v7+/v
7+/v7+7u7u3t7e3t7dHR0YWFhQAAACQkJGJiYmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZm
ZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZl9fX2ZfX2ZfX2ZfX2ZfX2ZmX2ZmX2ZmZmZmZmZmZmZm
ZmZmZmZmZmZmZmZmZl9fX2lpaVJSUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAFsBAg+ABgCeBgAA/9j/4AAQSkZJRgABAQEAkACQAAD/2wBDAAoH
BwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+
Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09
PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAAlAHgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAA
AAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEI
I0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlq
c3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW
19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL
/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLR
ChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOE
hYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn
6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aisnxJryeHtM+1tC03zgFFOCF6u30VQT+FN8Ra1L
o2lLfW8EdyhkjQq0hX77BQQcHuw/CgDYorN1jULrS9GkvI4IppYlDPGZCoPrg4P8qp3Os6jFr9tp
UdpatJPbNP5jTsANpUMMbfVhigDeorGj114NXg0zVbYW01yCbaVJN8UxUZZQcAhgOcEc9jVa317U
7u61W1g0+3aawlSFf35xIWCtk/LwArc9TkUAdFRXPrrOqtrsmlCzsvOjt1uC/wBobaQWK4+5nPFa
EF7dm0tWurVIZ5m2vGHyEPPfHIwKTdtWFrmhRVVLz/S2t5VCt/CwPDd8fWnmdkuGRwojVN5bPalz
IdmT0VXSWaZA8aKqkZXeeSP6VLC7SRKzpsY9VznFNO4WH1Xvr2LT7YzTZIyFVVGWdj0UDuTT7m4i
tLd553CRRjLMe1YdhDLr14NSvEKWyZFvEfTufqe5/AcZ3MRYGmDWNlxqBcoSGEIfKDHOPce/f6UV
s0UAcvdQ/wDCTateRW1+kdvawm1cKiyBzIMv16cBRn/erD+1Sah8NJrNG+1X2kypHKkZ3PIsMqnc
AOuUXI9a7Z7B4pWmsZfKduWjcbo2/DqPw/I01L5LZsXlv9lbp5nWM/8AAh0/HFAGbqusWGr6KbfT
buG5mvNqRJG+5uSMkgcgAZJz0xVbUtQtLb4j6aJ7mGMiwnU73AwS0ZAPoSAfyrpoo4cmWFY8vyXQ
D5vx705oY3zvjRs9cqDmgDmNY2+IfEGiQ6ewmjsLr7XcTpyiAKQqbuhZi3Qdgc0eF7qCbxR4nWKa
Ny11GwCsDkCJQSPx4rqVVUUKqhVHQAYqlNeQwTeTbxefcj/lnEB8v+8eij6/rQBiwXdu3xMukWeM
v/ZsaYDDO4SOSPqB2rbv3VZrTLAfvgeT2waaLS7lbfJPFAc52wRgkf8AAmHP5CnNZXH8F/Ln/bjR
h/IUpK6sNOwGOK6kuYmYZ3Agg8qcDkVCY57gXFvKMSiHaH7PycGpTJfW+S8EVwnrD8j/APfJ4P51
Lb30FyxRHxKPvRuNrj8DzUOncfMJDcq1qBuWKVVwyv8Awke1LZ3DTWKTzFV3DcccAD8anKq33lB+
orC1W6k1a9k0awZ1KBTdTAfLGp7Z7tjt7jPFUk09xXRCoPiu/wB+T/ZFs2AP+fhx/Qf55zjpAAoA
UAAcADtUdtbRWdtHb26BIo12qo7CpaoQUUUUAFIeeDRRQBUbS7fcXhD27nq0LFM/UdD+IpDa3g/1
eoNj/biUn9MUUUAH2CaUYub2Z17rGBGD+I5/WrMFvFbRCOCNY0HZRiiigCSiiigAqC5tILtAs8Yb
HKt0ZT6gjkfhRRQBny3FzY3UdkJ/NE8bmOSRfmjKjvj736fWrOmaVFpseFd5ZWHzyyfebkk/qSfx
oooAvUUUUAFFFFAH/9lU3AIQgAEADQAAAGltYWdlMDAxLmpwZwADBAIFkAYAUAEAABYAAAADACAO
aAcAAB4AATABAAAADQAAAGltYWdlMDAxLmpwZwAAAAACAQI3AQAAAAAAAAAeAAM3AQAAAAUAAAAu
anBnAAAAAAMABTcBAAAAHgAHNwEAAAANAAAAaW1hZ2UwMDEuanBnAAAAAAMACzf/////HgAONwEA
AAALAAAAaW1hZ2UvanBlZwAAHgASNwEAAAAfAAAAaW1hZ2UwMDEuanBnQDAxRDg1MDA5LkFCOTY0
NzcwAAADABQ3BAAAAAMA+n8AAAAAQAD7fwBA3aNXRbMMQAD8fwBA3aNXRbMMAwD9fwgAAAALAP5/
AQAAAAsA/38AAAAAAwAhDkX0AwACAfgPAQAAABAAAACXP5eID+itT43AAwKqDMXjAgH6DwEAAAAQ
AAAAlz+XiA/orU+NwAMCqgzF4wMA/g8HAAAAAwANNP0/pQ4DAA80/T+lDiNF

——=_NextPart_000_0D3B_01D85009.B87D5960–

CategoryUncategorized

© 2016 AUDIT-I.N.G., d.o.o. | revizija, računovodstvo, davčno svetovanje!

logo-footer

ISKANJE PO SPLETNI STRANI: