This is a multipart message in MIME format.

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_NextPart_001_02CC_01D83236.1C1C9E50″

——=_NextPart_001_02CC_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: text/plain;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Spo=B9tovani,=20

=20

potrjujemo prej povabila.=20

=20

Lep pozdrav,=20

=20

=20

Ur=B9ka Jeri=E8

Vodja pisarne

__________________________________________

Revizijske storitve

=20

Audit-i.n.g., d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, Fax.: 01 320 7841

=20

www.auditing.si

=20

=20

*Opozorilo:*=20

*To elektronsko sporo=E8ilo je namenjeno izklju=E8no naslovnikom in =
lahko
vsebuje zaupne ali ob=E8utljive informacije. Neavtorizirano =
distribuiranje,
spreminjanje ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C8e ste
sporo=E8ilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite
po=B9iljatelja po povratnem elektronskem sporo=E8ilu, sporo=E8ilo samo =
pa takoj
izbri=B9ete iz sistema. =C8e niste pravi prejemnik sporo=E8ila, ga ne =
smete
kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako druga=E8e
sklicevati nanj. Za medmre=BEni prenos elektronskih sporo=E8il ni =
zagotovila, da
je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko prestre=BEejo,
po=B9kodujejo, uni=E8ijo, lahko prispejo prepozno, nepopolno ali =
oku=BEene z
virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema pravne odgovornosti za =
vsebino
tega sporo=E8ila. =A9teje se, da je to elektronsko sporo=E8ilo, in vsak =
odgovor na
njega, profesionalne narave, zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali
poslovodstvo podjetja Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=B9=E8a, =
vsebovana v
tem sporo=E8ilu, ne odra=BEajo nujno tudi mnenja in stali=B9=E8a =
podjetja
Audit-i.n.g., d.o.o.*

=20

*Disclaimer:*=20

“This email is intended solely for the addressee(s) and may contain
confidential information. Unauthorized distribution, modification or
disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email =
in
error, please notify the sender immediately by return email and delete =
the
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy
it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to
it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free =
as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive =
late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for the contents of this message. This email and any reply is
deemed to be professional in nature and can therefore be read by other
employees or principal of the company Audit-i.n.g., d.o.o. Views and
opinions contained in this message do not necessarily reflect the views =
and
opinions of the company Audit-i.n.g. d.o.o.*

=20

=20

=20

From: Karin Zakraj=B9ek [mailto:karin.zakrajsek@ajpes.si]=20
Sent: Monday, March 07, 2022 1:33 PM
To: info@auditing.si
Subject: Povabilo k predlo=BEitvi ponudbe=20

=20

430-85/2022-2

=20

Pozdravljeni,=20

=20

prilo=BEeno vam po=B9iljam povabilo k predlo=BEitvi ponudbe za =
naro=E8ilo Revizija
ra=E8unovodskih izkazov in pregled letnih poro=E8il AJPES za obdobje 3 =
let ter
priloge (obrazce).=20

=20

Rok za oddajo ponudbe je 17. 3. 2022 do 13. ure.=20

=20

=20

Prosim za potrditev prejema tega elektronskega sporo=E8ila.=20

=20

=20

=20

=20

Lep pozdrav,

=20

Karin Zakraj=B9ek

Strokovna sodelavka=20
Slu=BEba za pravne, kadrovske in druge splo=B9ne naloge

T: +386 (0)1 4774 161
E: karin.zakrajsek@ajpes.si =20

=20

=20

AJPES
Tr=BEa=B9ka cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.ajpes.si =20

=20

=20

=20

=20

P Prosim, pomislite na okolje, preden natisnete to sporo=E8ilo.=20

Please consider the environment before printing this e-mail.

=20

=20

=20

————————————————————————-=

————————————————————————-=
=20
To elektronsko sporo=E8ilo in vse morebitne priloge so lahko poslovna
skrivnost in namenjene izklju=E8no naslovniku. =C8e ste elektronsko =
sporo=E8ilo
prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite po=B9iljatelja, =
elektronsko
sporo=E8ilo pa takoj uni=E8ite. Kakr=B9nokoli razkritje, distribucija =
ali
kopiranje vsebine tak=B9nega elektronskega sporo=E8ila je izrecno =
prepovedano.
Elektronsko sporo=E8ilo je pregledano s protivirusnim programom.=20

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or =
privileged
information and is intended solely for the addressee. If you are not the
intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify =
the
sender immediately and destroy this e-mail. Any copying, disclosure or
distribution of the material contained within this e-mail is strictly
forbidden. This e-mail message has been scanned by anti-virus software.=20

=20

——=_NextPart_001_02CC_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: text/html;
charset=”iso-8859-2”
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

v\:* =
{behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Spo=B9tovani, =

 

potrjujemo prej =
povabila.

 

Lep pozdrav, =

 

 

Ur=B9ka =
Jeri=E8

Vodja =
pisarne

_____________________________=
_____________

Revizijske =
storitve

 =

Audit-i.n.g., =
d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 320 7840, =
Fax.: 01 320 7841

 =

www.auditing.si

 

 

*Opozorilo:* =

*To elektronsko sporo=E8ilo =
je namenjeno izklju=E8no naslovnikom in lahko vsebuje zaupne ali =
ob=E8utljive informacije. Neavtorizirano distribuiranje, spreminjanje =
ali razkrivanje njegove vsebine je protipravno. =C8e ste sporo=E8ilo =
prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem takoj obvestite po=B9iljatelja =
po povratnem elektronskem sporo=E8ilu, sporo=E8ilo samo pa takoj =
izbri=B9ete iz sistema. =C8e niste pravi prejemnik sporo=E8ila, ga ne =
smete kopirati, distribuirati, razkriti njegove vsebine ali se kako =
druga=E8e sklicevati nanj. Za medmre=BEni prenos elektronskih sporo=E8il =
ni zagotovila, da je zanesljiv ali brez napak, saj se informacije lahko =
prestre=BEejo, po=B9kodujejo, uni=E8ijo, lahko prispejo prepozno, =
nepopolno ali oku=BEene z virusi. Audit-i.n.g., d.o.o. zato ne prevzema =
pravne odgovornosti za vsebino tega sporo=E8ila. =A9teje se, da je to =
elektronsko sporo=E8ilo, in vsak odgovor na njega, profesionalne narave, =
zato ga lahko preberejo drugi zaposleni ali poslovodstvo podjetja =
Audit-i.n.g., d.o.o. Mnenja in stali=B9=E8a, vsebovana v tem =
sporo=E8ilu, ne odra=BEajo nujno tudi mnenja in stali=B9=E8a podjetja =
Audit-i.n.g., d.o.o.*

&nbs=
p;

*Disclaimer:* =

“This email is =
intended solely for the addressee(s) and may contain confidential =
information. Unauthorized distribution, modification or disclosure of =
its contents is unlawful. If you have received this email in error, =
please notify the sender immediately by return email and delete the =
email from your system. If you are not the intended recipient, do not =
copy it, distribute, disclose its contents to any person or or otherwise =
refer to it. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or =
error free as information could be intercepted, corrupted, lost, =
destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender =
therefore does not accept liability for the contents of this message. =
This email and any reply is deemed to be professional in nature and can =
therefore be read by other employees or principal of the company =
Audit-i.n.g., d.o.o. Views and opinions contained in this message do not =
necessarily reflect the views and opinions of the company Audit-i.n.g. =
d.o.o.*

 

 

 

From: Karin Zakraj=B9ek =
[mailto:karin.zakrajsek@ajpes.si]
Sent: Monday, March 07, =
2022 1:33 PM
To: info@auditing.si
Subject: Povabilo =
k predlo=BEitvi ponudbe

 

430-85/2022-2

 

Pozdravljeni,

 

prilo=BEeno =
vam po=B9iljam povabilo k predlo=BEitvi  ponudbe za naro=E8ilo =
Revizija ra=E8unovodskih izkazov in pregled letnih poro=E8il AJPES =
za obdobje 3 let
ter priloge (obrazce).

 

Rok za oddajo =
ponudbe
je 17. 3. 2022 do 13. =
ure
.

 

 

Prosim za =
potrditev prejema tega elektronskega sporo=E8ila.

 

 

 

 

Lep pozdrav,

 

=

Karin =
Zakraj=B9ek

Strokovna sodelavka
Slu=BEba za pravne, =
kadrovske in druge splo=B9ne naloge

T: +386 (0)1 4774 =
161
E: karin.zakrajsek@ajpes.si

 

 

AJPES
Tr=BEa=B9ka =
cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.ajpes.si

    =
        

 

 

 

P Prosim, =
pomislite na okolje, preden natisnete to sporo=E8ilo.
=

Please =
consider the environment before printing this e-mail.

 

 

 

————–=
————————————————————————-=
————————————————————–
To =
elektronsko sporo=E8ilo in vse morebitne priloge so lahko poslovna =
skrivnost in namenjene izklju=E8no naslovniku. =C8e ste elektronsko =
sporo=E8ilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite =
po=B9iljatelja, elektronsko sporo=E8ilo pa takoj uni=E8ite. =
Kakr=B9nokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine tak=B9nega =
elektronskega sporo=E8ila je izrecno prepovedano. Elektronsko =
sporo=E8ilo je pregledano s protivirusnim programom.

This e-mail =
and any attachments may contain confidential and/or privileged =
information and is intended solely for the addressee. If you are not the =
intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify =
the sender immediately and destroy this e-mail. Any copying, disclosure =
or distribution of the material contained within this e-mail is strictly =
forbidden. This e-mail message has been scanned by anti-virus software. =

 

——=_NextPart_001_02CC_01D83236.1C1C9E50–

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/png;
name=”image001.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAS4AAABBCAYAAABvlUl4AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO
xAAADsQBlSsOGwAAABl0RVh0U29mdHdhcmUATWljcm9zb2Z0IE9mZmljZX/tNXEAADMYSURBVHhe
7X0JdFTHuWbdukt3Sy21WiBAGCG5jQWYxRhsbLxhjNfg4CWJ8Zhk9ExIopOcl3CSWbK8uNN+78zL
mZnkkHlv3mESBSI7JMZx4hgbr9gOXsBgsAEDAgFtgQABQrSkltTdd6k733/VEtqwJdRCyLl1jpDo
vreWv6q++vdSIpEIc4tLAZcCLgVGEgWUkdRZt68uBVwKuBQgCrjA5a4DlwIuBUYcBVzgGnFT5nbY
pYBLARe43DXgUsClwIijgAtcI27K3A67FHAp4AKXuwZcCrgUGHEUcIFrxE2Z22GXAi4FXOBy14BL
AZcCI44CLnCNuClzO+xSwKWAC1zuGnAp4FJgxFHABa4RN2Vuh10KuBRwgctdAy4FXAqMOAq4wDXi
psztsEsBlwIucLlrwKWAS4ERRwEXuEbclLkddingUsAFLncNuBRwKTDiKOAC14ibMrfDLgVcCrjA
5a4BlwIuBUYcBQYNXGHPjV7mm2hHGp9OXczRh+2F+cxmU5hkqsxWxLm2Tak9P2LwcIQ/ezxTfUJ7
xcw2S1Cfjfot/DaZylrR1FkW9DZGTm5oy1RbF7uecN4jGovVj8XIxjGJZTGDCaaYjYzFT7Kf3Xcm
8sQTGPOlW9auXauaplkci8VOrlixomWoelq5atXoBGNaTl1dvRIKjU8y1lBWVnbe9sLhMA+FQpO4
EOM55zZTlHhOTs7+xYsXD3qtrK2ouBx98S5fvryqY7ygg8dMJCYzVa2jz7yJhGA+X7ZpGNnVtbUH
kKa9yz4ZKipdnHoHBVzhvLkKi/m+wZINNVjwL1ycLqdb4cosJvGVTNLymLCNzrYlVWaSbDOz6V/x
2a8z1ifOv8Sk7O8xZtnMlkwGxMTvBDPsJnZa1ALYPkRbb7Gf3bQrErm0N3oHTcL2jaMZ89zGGhvu
YLI2ldliDHDZxzRuMa62MDv7OIu8/1HYWvA6G926OdK4Tc8YPTNZUSJRJEnyTwL+QCWq/Vsmq+5a
l6IoY3xMzc4JBmNxZpR4vTlEj/MCF0ArmwnxINBCEpZ1AH9f09TQMLuysvIZAF7zoPrJ+SxVyEHU
0Qlc8Xg8y6dpd2BTv8cMozmpKNgX1mTG5fFfYax6UO1dYi8PCrhYvGAWOI4fgxPZFK7PeyUyqvEc
gAz1QAXPYQq/kmk+LzO77CeZhgSmy0xiU2a0FDBP9kQmgFmCGC60IaV/BJamsB9lsryP/fSdP4bF
7N9E+If1GW09w5WF7TtvQ/+/yzi/jclqkHHQjcZBDCUVidP4ZjJTuhffL2VN6p/D9vz/G5E2RTPc
lUFXZ6rqVMmyTSbZk8DlvAvOwgT3oSkJNj3OEl6fz9cEjuwMwOLUulWrRpmKMh2zmFB8vl2h6mrr
aCg0Af/3oiNjwRXVLl261BkjAGYCs6xSRZbPhqLRPeCyzibiRjIeKxAsaJ5KJpNxPOMF5aaYFhvl
zfYeXrJkSU3ngBIJL/N4fIZlvQrOaMuqVavGZ2laOTjaGXjmPXBwEy1Nu9IjPCeqa6v3X1V4Vb7p
w7pVlHz011Kiyk6gjV1alJgAzukE+pVCHRMwnjjeTzFu5VVWVM6l2Yq1xHYHg0ELAEmnKuC0pcHr
9VpJ7sMiZdb0SMSqXFU53lCMLPTl0LrKdWNardZpHo8cgwSxF3VfvL076BkfRM75cNtXs5nv5HdZ
7phxrLXxJha8/mrGXt2egT71swqgh7B1ZiS7A5eFZUSAYmN50JRlqlB9BoSDTuDqUjG1JyucKZ7p
aDvCDHUGuJkfR6TNn2Sq+UzVEw4/LrHwlkchTjzBVG+IWXQo48c4j6TPZcZUTzET8veZLs0CZ/mD
iPTGzkz1Z7D1VK5cmcsCgStkmf/etuxrigqKilDnJ8I070pyMUNm8kFL1x8GDL8H0NqY1LT7mZBs
we3sVCI1epe38H2faX4TAF7PLbtJWOIWgFElSyRsrvkeFkw6Y1rWNfuLiwu4wZLcy0crhUosaeg3
MDP1BkDmcsH4DA5wS7a1zVxbseqVpcvLO7ggW9i2oZJawSnBhM3aUkw1dDQxUWieL8qMx0zZnFFa
VOQzmV5kW9ZNALoPuCRN0i9LjQ0JfYvOPfdx01yHCk77NM9CrMT9UFOkmMWmCW6dxuejgoHA5YlE
4lWPx6MrhqHrublX03EuhKGjb60kWjJNvs8nq5vQ9lhmiftBm1ZTF1drTB8LwH99JImSF85x+eoe
YrL3IZaCuC4rdDJ9EXS6iMA12CWfwfdtcCkdAKBqCvNmP8J0poVbF/5jJOuNExlsafBVhd97iCnq
L5nqG8NSrQD4NPd4vpqJu3TmGNsvy38701t+GWbzl0esS4Tz8vtnAJSYGYt9yHIDxaqXT125svJM
MFfMYoK/1tQS+xib+jLJtnNMTbuN2fZEZsp/4D5WBNF4oVLgOyNJlmZzvlk0xfax3NxvAxBKuaaN
45I43tDU9ILf7x+vcrUEk1yApvKSLCkLZo/m0B9BJDuRMkWLqsotwrC/bDIFB3hafEsmDa6qOQCO
L1WuWTPVp4qpnPG9XPHtNlN6Ocd5l0glNvk8nrtMLt+BUaRw8B1uamraAO5pElSpX2TCB32V8AGU
MAGMcWbnAqz83JI4+OODvLlpfQIyK+r4B5+iEGgbOJRsxbIC9Dhn6inJlmYKzkoVxreAc9y3v7hk
KQ79sdxMPCk0ba5pS7dBrCVVxyUtJXRdohcEXGH91klMlVcwzZPtLH7Nh4XN7wtbCytwGtcOfneN
4BqIc1FIf+95iPmSUegBfwTdUPrEHd5xhcXCaQCtxyHyjmEJUs2QWNhPtpSAWadxZS1gKfH9cMPc
H0RGbbuoBpme1AOXIJUUl8wBp1QCwCGRaSLjUkmB36jRGU9wlVVDWZ9Ys3pNFIDgB/dzGZfkAqGx
67C9A0xmR3yWYZpMrmcxdqRsxYr4U6tXNwhm+QAKo6FQ34T3SZF+aMuWLTXVVdX3yJIQXtNrJ3kb
OHDDUlQ1m8liriIEQXyhJcudXDYAhXslSUddUWbxIxK3r+MyP0Qi3+9X/26CCfTL1jy3m7bttyV2
QrbkHM5EDbW5fuXKQ7Hc3JRgYhTaT0A8dEQ51EU0h1BPpyU7ij6Trqy5cvVq+k1g5RQhkQ4WtXIL
LLM0C3/VMk05PA9idPWaNeMBaeOwf+cDwHJNbtekEgk6wUZMGTBwhadOlVmV75tM885mOolOIKUJ
mnI+A5NzF0b+2xEz+gF1FEof0p/RPndE0bQuiDiWbjY30q+BHgTmivoYiwU34p1XB9TUEDwc3oN5
myEvY4p3pnPYdO90e4uOXov4Fwyoq76roz80LuK8ZO0RFsx+Dh+/MQRd7XeV4BKKbNOaILhUhR2N
jtlRUH8a1mIhRmEriUQJKtuJn4n4acVuPgYRUY7J0vNByGiJREr1MZ+fqyJLeNs5GhRPetM36JY1
id4n3ZRP8ZVYzILlB0wPCpe4zlUrzxTiDgDi9vrm5ndHBQLfU9BsxwBoBWCtmOjPzrLHynauWbPG
A1Fw7sqVK/eO8geiMrfjh44ceRq6LQIcO6m0fQkn3OX0ftxfUCKY7tVMq1Zo8ixhGLlbwuGzUnFx
EVbcJ4oEjsu2Lwd4K6HCUB7TpFy81oTPFAAqAAuFLEhC0mDQfA1TWm2mUvdBTHwSXF8NADEeax71
rNd7gnSAWl1dHXRdI6cMGLjY/gl3YjIea1/cZFzDUrFItZmlQmn9QLjlq09Hsn5PO+PzVSRYLi3d
hG4ASG2ToYj2hoZN3D5++qhrAdfP1KxRzGx9NOxZ9HYktQHW62EspQWwGrLFDvA6oNSjkHKeii1I
NQKpQsbhT4dwF1SmuTbIISB7FID7/nDu3E3DyU1ywUOGZNUc+V//87eRqipnUE+trvwSNmUW+r0L
YtDtayrWTFS4NAv/f7/V5O/6PNbYgGUtgQ5Jx4Y9whLsMGgSh/K7gyhJblkJZppvQaR7GNza16BX
CgpJHACXFgdIanjPSlptisbUpGlbR9Ds5EBublDY0gTQrJPjgrZfJDlvgc7JATuIgFuC/sC0oN8/
WVP5RoDefZOKix9OsjZVkbWtAN8UfuZVYgycW5Px0r5/qavd/9+Ki2cDbB6IFheTPqtYE6IFBgkF
8zghVFy8BM2MwnKMJsxUbbbHk8R3WKdWEgPCYcuSmMJjisezUeipUfjsDo2zLbplLwoGGr4MIzKA
jh185hl2uqqqr9NsGNfspzQ9IOCCz1aA6fwfmZY1mqW6WoFJx0PSkHQz89bfhD9euzSHO4hecf4S
lPNnYUHF3EMWlCCI2PwyZuu34+852Ohpa2O6DQcc8KOqN7Jk4gpsjj2DaH3wr6qeawGyJQ432LMQ
J2mLVui7nsdXm9HtfBjwvwxL40yMtztzRjhGIG2LW9nZnEJsjWFTDbSmWg+iNwc6QIuG1aon3sIv
L7gdJjweFdyGgb6ewdpsLi8vO7Nu1bpn25S2ORCP7FSC7cupU+LQdv2FexiewTu6/hoAp21JeXkD
uJM/c4vPVGRWXV1auqNw1y7oknxqjMUAjCwP/lGtsN6t57m510NvZhtc+Q+1RWroIO++nJx4USLx
HJ45S59BBCQr5J/A6Ymy5ctPrKusfE6Hgl3RWUN9sr426A/ewLgg7rEO4HsKVs8PquB7xVeuXM+y
gteaUGwpuvwLMwlxNAjWzrIaTIh80JVBFxfbBj+25FWh0KuQgxqZrp8EGEtZ3hNQ/wW95cuWGZXr
K9dDJB6/LxqtBbf6LMTba4TEk61m696qqpHl4zUg4GJJHxhsluNsyJ7FEY+8ecxK3B/es+eNyPTp
I0pm/ixkiFivfgDwoZ/OEg6SH1sOOBkbym7vHe0buguHYjmK73HMUqaAhxle4GJ8Mtw1cLr2UEs5
oqEEtY7+W5ZIPh7J2tzkWB4j722Hn9oacFdju7mbOKMnZtO+En+QKDVswFVeXt7LwRifOSBRWVEx
B2LTWHBW5LNSlxLWDvp8SfkSApaeB2uni0dZeXnneOA+cRTP0k97mTcvtn7lel9TbsOj0DERZ3MG
OiY6wfsUmSNLlxL32s2yjDqPdVS3pKysBn/Tj1PALepYX9Vly8s2d7aJP9J6rDe7fpb+ex9+00/X
0tF/cpnoVsoWO75jHf5jp/D3K33UOSI+GhBwQfF+Nszu/CsW8s3gMKR2USJdHFEJm1bmd7PS70xj
bNPuEUGBQXTSEZMk9jGU3v+OjUwcTR4Zhs7RxAGubMbN4kE0M+hXww2PqGxUY2FvRTzmS4WoaxhH
mWH9jkCLGiNP+fDeqa+xmSHakI+CE+vOpokUh4oAYggvvFSFi1hLyz5Y5qBKF0Gmp15f3gfIXQhh
wW1BRONVzEwcB8gNzom0Rwc0mb2ZxGK5kH79vb0zIOByiGOlNkCE+AZ8e6Y4ZvKuxXCUt8XwbbkX
H3/ugevc0M1qJkswJSt57UafDjAHMBDAM+Yf3oUVBdDkp5XP3SwJwDJSN1sxphgOp9JRItOrrLAU
WsWSzXvAYHXXz8GvHi+BS+P03SVZyJqIjmXcPadsRRlxMt04okwRABzYyUzV9XmvZ+DANa3+IKvK
ehle64gTJJGhi9hIynoNjsRcuT9sL6qMSBv+PiZCsqHrsmEZ6nFYkpTiiNV8eBXzN8cNdiAf3FSH
+0MHeJFhBYeNsIuYlFOKjpKi+Rx4WRveAUf5znm5qksUtD7vm9Yd3wV4zpMiNGyPW89MZSl8lcY4
VqauhcJvFIVcJeZj0ZO37+e6wJMcIpjydeiDChwQ6Foc9wKHW+nUawwHMZw5kyYecfRv7VEF5wrp
JhVtNMT+7yCk5/ClGNIzHDRz27y0KTBwjovG483awVLWO1jwCDzuwXXR5vVke5gpHoQbwAtwAxh0
JPylQMKwffflsCCGENRNVkUwUchKYZmXwaHnftBgEVxDpF4uEU78nwFrlU7Wr2EuYi+AtRWiKwJ/
u9pN0m4tnGMcWQE4ET/J7MRrEb45Y5k1LvbAyTEVbUojKYTlYtNopLd3QcAFMIojSHc9uK374JQJ
kOoS5OyEv5B/l72AJZOzwXG8O9KJ5PSfsy8xxf89KKphqaZBwoCuaPkYv+aMtxsY0LbB3iEXCb11
J0sa+5Es5lNLeOrjMtu7dTKcpIOgWf8ssja8dCRkqEgUHfhM3zmrFRbRnA8R6nNLLysh9Z36qiAk
hrHrma1uC4s7V7Ng0x+G00+rP+umsnKlnxn+WXA7ycNijtUj9KewsBARMNkzEfrz4YoVg8zC0KMT
BIqIK5wKiyKFx/gMw1AQtNxplexPnz/rmZXhsM9fWDhlTDJ5YHG7575belDggoCrvQ6xEZt4J5M9
8GEhEamL/OGIixAjLXtx+KePvzdS0rx86uoQbBS8zuFgSKBM3vIYL3nN01i7ukB0VAI8Q4aKBHy9
noG1rpdpuldbOzZmsWz/T5mcexPe68PfpI/eITAPjobH4DtXjm8/1RgCDupUWCz4I/yNbsDcqN2s
n850Yiw6pFoZzuTZefNZW0xlJ5TnAbiOpfFSLHBvyioIBB7SZZYPp9GjmJkbRuXmXsY9nr16KnWd
16tTKpeMWv5QH2VfyMPvuGIo2YrKMNGfXh6He8kTA0l1FAwqKteCsWASp4lb+qLABQMXXCNOwDUC
ui7jegrl7OUa4ehSpEUs/B7lxDo04skvifNnh+g5OKIHcTDJ5Iss0friZ3Fb7a/H8EJOMfPmFLFU
P9erB2xcW9yDf8jf8rOL1PQ0E+qtMKA84oi1PXVyVIOTKQIujBL8qYPg/IY1GvHTh1TgPz3WspXp
miz9YWlZ2U6kiZnANO1GM2Hmw5hr+nxMR3hNViAQmAuADyDguSYa/fnHocIfloJNPQWfrxjCeUYh
7Ge0kqPUIJXMVCT9KxacH49GozvAueUjB1exT1X9oFYuEGo3xM+jFRUVjaY3AaL7JDirOkpeOJaW
oA24AeH/cvOOsrIVDuBT2pu1RRXXmKvVIGk8YYoFlDa/4/UWqqaWnKVLAplutMPV1dXwNY10nP6m
4pEbqufc0Yb3x8DRdAayVGRxYR0y1dpPvEZoUlJlh+ATlsT349AMAakND/1sckhFJo8WxadsTafB
ucyn+a7GcqSg7N3km7a2Ym3IZOZ4xFj6FQ7DUVR53wxB1WFQuBQs47JJRppmGg8CxLO5onxSX1//
SYHfX1Lf0nKUkjWCbgU+nzIWGb8SyKiZb3GrwIMsFPXR2LYVkRUJzMV4zMXV8KOz4D3zUVl5WUYD
uC8YuJwlZYkXmG18C86XyFPVQ7qxsOK5PAVi1d2fC+D6bFhof4J0fhoARW/byQz95+C2Gvv3apAW
bdLhenoaPM5XgXM4CKBM1wyw528tIn0Yg8/ZzyC+jnYcZglg++IYHUdah1O5pH2KIK6dpQR9tiXN
BJgg8NB3/GtlZc9gY05DihhkpmHqqNzAIqSdmcC4fQpc2b2loR8i/M8qBeiQA+ZGn+K5DgJ3EJlD
C0CPmRC9j2OH31JaWiow+mzDSn0NoTlvAW9GJTm7HHm+fq3K8i1qkm3nlhhPSpJ1K1cmmT/3C1An
nMT7E5mVW4jnniXggDe7VAAOCs/KFpOuA13zpGBwW9JqvRaxk+O4yptFSl+EeEPisvfT7CGPVh7S
63yh8N13j2LzzzUlCQnAWAvygt2jsBB8vazrEwldhdi6M1RSchs4fh3G66nIMEEK5702t+chZElH
yp+ozx94GKFBjQIaWHz50PrKyt+DQ70T2TImYfW8h3jMubxEIKkdr0pJ4huW0KsQhVnLNet6tFkA
+sbgC3dngb/gbSHrVxf4g3BAZ1shi9+ENr2IQBgPzUY+6toFOl1fUORnlRDRmd9zHw6/ZmhVcrhi
TcQB8kcAXsZCAQcHXPk3VbGmbS9hwssdj/Ku1iryGvd4ODbvl2F5+0OEvzGigjj7BzZdnnJycsFV
yuG0oNcS5vcj2qYPB1zPEL8ATvlA2Jr/HSzmn0A/9yDExhyH+3LyjKUl1PZ5bGMnTBsC8iVbwD00
UQgNOIObPFy+HRtM4P9vgtvAAcAMxO1NFjYPAVD+UFa2rBYZFBZgI14HANhLAdTY2DksNzgezref
4Jn5OHVaEJp8QLfEJK6btyBY8xPMam20puZZAEuAada3gIaXIQIBH6sK4hdlgAY3g4H5MjJUAJve
4VzI0BzcAu7tHRCOuBPiyN5BqFF+UmsrUWzx4tKyZfUA2v1gk08hAlsBplwvuEHuKA5woXAEj2cj
PEdi4+Xd2KT50MZkgV+bDfUEAJYdBnBMCRUWHgMwjAFX9DYXxhQEo219bPny155as8YyLbtU+P1j
UJNRc+TI74ibW7N69deBQjc7TniSvfUfHlv2VyQiPGFxcQvqRwSAfZqr8nPw3D8KOlJer3ysCixo
+TqTpcZhf9cgPc4VACFKFVRkWNpGlesTZWFt+8/Ll69fvbqiBVgwmeWyLKTSmY4D5Un4CI7BO4uC
3uAHGNeuTC2mQQFXpPEJE0r65+F5/Qh0XfAax+HfNSaGlNaKfC1OKywK9tdMdXpY6kFuYAeYnAiS
tAOT46dFQ07/No0WiFmvOpyW9nbGnR8zNe4I31QNi+93EeKzEYC1hEkKxH0ZmTfJRxXgJZGBxYZS
uLp/urZMdWyA9SAxYBDxeJ6yZctext/5uscz0xTWfUIXO5DhHQySHQQX0ApGxBFTDCGOglu6Fos+
KoR0ucjNvRXgI7jQP4FD9Z2Y1TaAYAjfnxKWUQMQy8Vrx7HpjXXr1gkkCtQBSPBTRGprw0AKL/xm
kmoKnofcXRb+WwzsxMfyO20JJ2+QUygXPNP0L+JcOLp0+fJtlJ3Vw+QZJmeFiBc8heDsjswU7S8k
k0h0k6v7ggixQyyjycREnIdnkSgRYInFJvOd4Mge4op2M9YeMQRRIcttWZw7ueYRhtmKiRuFfuTh
98kOERTjo9xwY/E9MYpOTCX0H/Uqk8nilCVx+aQnkWgFJycjePsqU5YnAphPgTP0ULYJJieqhfBM
QYrsO1DHWbXFPMZzeQvAl7hXSJ7IwCGjf5znI5GjLXNBdxj4hC2/h6+7OTgPcKp7PT4o4HJq8x57
l+nFmxDucj/S/HZvgIDL4/OzRPx+5G96ebjzNw2KWJRt1UwhQ4STMYHYE/yGnlbCYpekOmz0fZhk
xMAdfzGiVXUG2g6oTQmpWZy0Md3X8XnroOdoI0n9Tap1riZYhptwcj8FbngDhnIzoosR7SDdBgAr
ZR7kD9ATBqsrhEmicUBDuJgPJ30++M6JByAavsBycg5js5yASEYiTC52r2YK+Rg4IIqpnAnxpUr1
y9fh7yYEGR/HxjyD55YCoSujdXVHS0pKyP3jjJatbzXjSq5Q1Qbi5BBy4NiDkaYZWWhslWAd/1Up
RsQDEAHHA0ZHUDyiz9ssb096dVXzqfKhujpHx+WAQEnJAwCN8U0tTS+DW/EVBgvH6rI5D/R/GQtp
P7BzHuCmp5I/hZTxBUKSbwUUviy8rFpqta8GV5xTtqzsDBITAiCk+zTLqlj62GPNlRWrs5OW4dRB
u476CcA+Bp3dtQjmHkcJqPBRKdL07hLCnAIYugI0+cDjl2eSYgAia6NpiSw8x6HbC3BbuhXxmK8z
Wd/NbYjTws45dKTuRElxcRxB3V9Bvf/RwJqtIAuAcbScBYt+ehSk1RFG6qgky0Ua13fDPGUaiuKp
rat1QDVT5bzARUpN2qFpVrezPedGmAQdzbAAx0IUI5+CnvMNWKsW4cRWumUf6Ag6ltWFLN83HZU4
ga6ZKQQc/VRi96NBupEFsW2Ud5wqNfG3ymIxn1JQ0Ei6CvhwvYQVcRrsMjk+EXphffAk2Pcm4Nhx
Vuc/GLlsUD5rdAlHK4KgdbhX9M8dwiAtvgW9QT+f74MOFH+KrbgeCQ9fYmeDyBpq3slaGheDxa9l
z3wFjqsSDwWDncr/INYEZl7ye71TQYCTUHAPm3NtLBirhentMBTN9/KUaMKGQvoZvgOb86DO9Dyu
BqvpNhdwXbcJv30dFrsHnMp68u+CKHQIXNIphatHnP+vWvUG1zx3mm3aQzqX7Czm3WjKybOmIYjr
Ir2Tqbe2UiQImXzrofhvQgKgMeTUh3Q1m4OB3EI9wHAxhsfG5qfUzU6wM8Q5UsrfgMltGZWVezck
EEtRzPfbdLETh90sAOPlYOA1uPw1dk6P10tmeg+SFDag7+CurFngZSbZkqxKXHIs1FCq7xemKImb
5gEnoWJR8UmglmMogCgcT1mWF6zY9oBtj4fo+0h7Hjl2VvCS95l9EBkQxDRk8DLQ/yJDWBvAxZ0B
/RrIFh7NqWsJJYp2A/qmM8szAe95IVo2E+cG0fIgEiJebcabowUFBVCJ6RAvcbEKiibLzciYEUOc
6E6k+RmnW9oXmQfXcFnWEegMM7pO+gQuTOq1ebm53wNqbgZR/l+HI184jMyzP2t4BH2Ewt2vMy/m
8SysEhJSN4O64Dx610cWKkVDmlzvfeHHwx92sZz0A04+5RFkDe8TuBymz1HS9AjK+/TmAFSwrAfu
BtdUgCoKcdqW2Dk5SYgG/4w3D0C8Ihm9W3aIzhqpzcsGNxw2HnJ23Pg3BASvBz37d5uO3qphUQE4
laMD57m699fx1+JObN92cGF/ZMIrgvnX+oIlRWU4j2+BMtfxecHusoOSpIFORaph/AifZXRBDoSK
KxavSGB9/hUpWi4XBg/gOG09pEQP3xO6x67eVd0crdtBG+odfA9OjAVECztWtmKZI9ZES0sP4aKM
f4XFzAEMBEzvh7jZBC5uPHLLN5tHzOP1wdhpAJbjPLxv3744QGi9UlfXHC8s3IjjRfJp6m0Av7Nk
ZcOe+QtAIIS8WXSiEhg6h08wmWyN+Xyr8KdHRlpW8D2itr4eGyf0QtAbuxJclQEjA4LZYx0cmlQU
Co2TTMtfBwgAa7A+5vdfiY1lxVX9FV/MuSiDTs2tLM73l68oP0vAxU35edMnOwBCaax1r1dbgSDw
9eGVf4kVBScRq4F3DpeV3ZJcs/oQ8E/ejjW+A/W+gxQ7URJfsdZf2FdXF4+UR8zKcPh5FgpdQd1r
7x9ylqE4l3Ig40U0Fqu3z55l06ZNewlJCB3AhA/dnkKv91A6fc8LSH6ITMmqnEilasszfBlHL6DB
BOTYQvwXVVGWwPpC3/8GP+26jl8hs2yzfCvzBR51TOYd/kvEgJAZvS+ooO8IzyTzPvbfX1+D+NRz
aUIGskp7PiuRoxRxRz0bJUsbOiZDPTsA6AJwEfF3YzInQAJYCjP4NZjIet0wfjmYbvb33fTVXwhg
7+8beK5DMu8hoQ+ghj4fBRdWQ1+s8p5Arnbt2zjBpzs+t+lCahZwAh/jv2Q2H9aSBohe7jbz5s3r
an7v9X1k3jwTaWooMV9nQQ4uEme6ijQE1o4DKN0chF9Ozi4UvaKi8iZw2wVwVfgbfQBDAW3sXspn
OJDSujpwHiL1eh7ZUINIUrgAl+AdhEUytbi93V4+euQKgc/ph/pGk9PRN0qD06lfWxxxHFh7vg9O
kx+BiLmno1+QKuiwPFdHJEIWwF7tpiUwB6ieeOIJhluNOtUiaauhYzlM96+z/vOM/4I/7gVcUC4u
wen6Zdr7oAZ58Zxbse/GbTZzNLIrYoz005m++NPax64ikGPiGubLvh1//O6Ce9vtRRGAQQYnf9cP
KRaP/g/dk8VbB8KFpO+52wkR+WB+IACREOO37YSqklrj77Pg8oUs6FRasHu3ggK0MaHzhmaFDm9J
egq6oREbFjSYGSUOB3qgI6rqW1NdU5PRfGS+pC+JuwpeqWuO1aXBcjBd7fNd6L5eA1fWR0bJjDc1
ZBV2Ay5wW1OggPwCTlQLm5Zsvr15Fly45JjNnQzG/WRpyNTuyYLpOPVguPXGP/fLk/wzhyyV4NJS
xAv2pD+xLPBtskX9QICrozmIBhrBHwF3N9D+zP58/h6AjiUPIS2UYvhJAHgcN82Q/o8IbP7qV786
VVVV1c8F8PmiTZrDGRIRefEK55brIb28FYd040ifkU7gAmj5wW3RZRc7YdGcBvAqbbegZai052WH
mJlzA2p8fTC1QgeTj/1zi+NAafToo+NUacN50rxQK0aGBa/BjHR438V6yJY4P7Z82bJeQeIAreHt
nNv63zUFznFclnUX3R6Jbf8qQKus0zepJ3nI9N5xg/P5SNcXJ9aeqysPZvYHEVD8RqTqiQsSwcKe
r/pZEhfRKoi565U/nVzrKPwoeQx6tUvrPsMRuMwwY16EbBQ+VVFxF+g6Gh7cKrzPD5HVKJNe0COQ
NG6Xh5kCDnCB27oSYt914F1+A+lLg5ik9sl2xOvg5FsCR0zoxR1v6z4kBXoRN9W1XzTapZBo6Thq
IrXz3q3TIXD0Uvx9Fi3CYv7lLHX6R7BSLgV8IitFDzGRQIu6JKz32bSb6lhVn6nAP6uZYfk+vAfZ
Iaa9N5UZZj7ymfUv1IZ8uBSYwH1GVSS1uVMhm6kBwOewBYaaQnRmJs0q/I3uxaF2VTA391XkdP8/
sEYNeA4z1beB1EM6KVgWsxF/mOiw9tH7uLswC3cf+mBJO5sxa3cfHcP+ylaiUX0pHFkH0u8LeRZj
1ULBkBqNRduGckwX0rdMvqOQ/xIc5BbBI3ff8q9/PQoizzpvA8vgkLhffMBaG+ERS7en9NKBkUNm
NsAJOemVgBNG0rVQXJyKm2ZSrReY2lnDLSjyNxwPbydtdA94JUOjkYKHrvTChXJ0mSTugOoK7chC
CM4/4XbwW0G3/oU2e70e+JAdBXR9CwdBxsIpuvT7I8myTjaq6ulYNNoaKip615bl38mcfx3H0CSY
0L8Oa9ThAY1zGB6GD5Gq6/o8gBfRqNOSGA8Gr4SUMQvfP43P+0fzAfbfAc3i4rmsqKgGr5Kj6oAK
wpL8dFM1XA46PeA/rYKioiJyzJkQZMHtq1atzEsmWfPnkTtWMJk3YvJ8iHf6KxEEylihKXQVM+GC
ZNEJhbiqK1TTlCPl5QgVmbOWJfY9BymiL8UsohMAXLL/fwOgcA09KfC7SISkM1N9CB1QF1HCOsQv
DlAPBTc9cq9wOK0eoEUxglRM888sqW3uX0aGAa2hIX44BnYxZwLuJy3slcv/fC1TdogkANxKkuNs
xguUuGTa7upKsH01CiwXv4Duaz4uGIXnOXsi4w0PsMKVlZUBbyJBl5qeQcCfwkpLGQDV4W4o3Can
vl6O+YMnAe4OOJFzNYwwXh9CU8DdFmDNOIsJ8YSjcBmGoKwRTt4trNZ6OCLDVSY7OmdOQ8fNVVQn
XGWCcFdo6nDQfhzPXxEKjYbTcip9K0/nKBDWcxrPt+BCVwX+Y5ISj+fCX8ykWMueQ033LZCTk3PW
cXzGDd3w/p0NK+ZaPOvsF2RmyMfdjhwcZANxVeSDhewNCoaETCEYo8JO4O8g7oPEnZD2B/j+XXov
7fJANCFXIonqB6MSwN8a6jozkjg0BTfrfhMItFVLJCZgEMgDhBuphdAQiEXuAKMhEsxVJekBS9PI
AbM6ksJlrxx+vOcrEmtEErpnAC6UZNDfPWkdWqLrsSREyTMnfpFOugEUyJsAU7zQ3WWeYgdVzFmq
7X3s4l9Esl4b3hzvAxhRt0dtCg0GffrJcKXvcsQG7V92iIF2C6d9NsOm/TkWNd3vl37/I/w+A5Fx
NH7P3YOQlulpZ8uB1p+J57E+pwc4n4csCho4m6qEEM2yrvvh7LwpmB/04cboO+N+/24ui0IRbKpd
tapyfDAQvF/YSFNkiwlYOc3/A2LcP1VWXi88Yna27eFrKyq24EA/Dj/GxQEBftYQBaFt246y6dP/
vKqycrRPiEWQNQIQmSl9y8twXj12ZVHRnTBmTWJ+P7zyK94tK1vu+DA53uZr1hQBHFuqi4pKcd/h
dFxUa0BXmIe+vwZxu9PXCfuvGHGAt6NPHlPXkwhlehvxhrMQVXSHR9OIW6zDM/MBSDOxR3lxcTEZ
TV4SicQCBD3P4jbfi/P7GOkmIZPgUm2GWEwJ4SwI5k6Zxchf9taKFYsTLJW6FXGI9WsrK1PoM0J7
mIqLaasB1m92FaUzMT9DVYcCIp3CIswxNe0LIIYJsArh/15ydcDJWoj4o7vw/2vx987+d0J7B35e
HzFPDrJt9kgySP5fXj/ql+4Pa4ueH/QNz3SZKZKwslRiJ/Rq/xVc3Pmc/frfffdJ0nvmIXIgIpnm
nB8WF/88Gg5voE3oESKOzUDxmUQl6U/4oViu4SjgPAp9mvYgNutHCpPrEZ5zh8xlcnDOD10R+kjx
G+MRb3cFPL/fR2DH3NQJ7xGPZt2Mcy9pCettSBmL4VjLf4CMprJl3aEJz5smT+Ujp9U9AJZdCMe5
ARHVT2IN77M09iAA7aNsBGnjHdxgrr/CLe06XDo7HZ8XIWD6WtS3AbcmTcU+egB9O9FxxyOen4M4
nxjyVc3A0X05AqJX4xnKY7cQ3E91ByeEcKRbcYHtZQgG/4tq8ymmao7Bc4iB5QWp5tReSD5XqVye
rwj+Kha9jj7cU7Gqok7V+BT46wdFnH0gcq3pmJ9pON1fx9Xyu/Hsx0yJnzBTni8EESKFea2FVEQ6
y51w4p+D6Oo9CFNqlLlxL8AaUUKZvxlpKNaGIns8PwYbS6wjB+tr4nrw2Ujb8SDAKg+K2f2YjH/D
rfPkZNdv5S9u9zmDvE/rAV7p+xd76LrI90qyF7J46zXIH3lhVz3RtVqk6yJRNNXyNoKEf4ywHIpC
H2yxe/iv/V36KoGI0yEOfgPZFHyGrj/4FcZexmcWJarD2sA9ylBwCkEhXP0zJAx2Vvp4H4nskPuK
TRaWVIeEfNm4cToHXEcMG5I48skmVwvg0hF9rKzsFLgeWDJwQzeCnXHIrcM9i4fBcbyH2LrZGONM
HMwlOtdx2xHLQdR6DlZVAWxPB762vGwTNQ3L6g2CyZMAIhPQzoalZeXVAIGjEFGzkpq2FP6PRdCE
hHDZ6GiY3XOR78uP16BvdYqhmqqENBQAfLYFIuIBgJ2C/FmLsfcoDtQJ8dJk/jECnfNlGcHgcEPB
ftwNMfUqWJuO5hTknIFojj6wuqXLy8ghmK0BYMqaPAMewVDK2Jtwddop9GkyuCjEm5uNqqbUCYUf
X7KkPIaUNp8g+jkkuOoVstSAECgdADcTwspJpMMNos/ZsKcVDME0DUmVSloX0GntAOvbghhFjkVL
WiRBcviqdetehOz+mSlqu/fQfAnOod9CRs9JTnK8rnp8cpfQsgpwmjwM14itUKT302EM8YncIyMJ
XrvIaRnIypD6CzitXwG0evkaXQjFoDsgl3m4smEqYV29qKiFeH6I12AI+gwh7T0ces4yZWg1pM9O
IDxgapCnfBziEqUpeZPEQdLtYE0shotEjmWa2yRVJb3LsBWFqZSCC8p2fgB5NRoh/FWxlthhxR+c
jdCJ20BIHVkPnnMU5CUlEvRZgigGTamjagBoQTPCZYgZBsZ0TLP4flz0Ss/9jbI5AFgou6ijJ0Mg
p8QhX0LkBHbgvgEUAAsF5sMJ2sI9rrwGmQIPMpN/wnwsqdQpTkxk1wLliwUwdEAKfUd4xzmzPBnJ
rrrqqlozmdyAzTAWHN8CiLnAGqMBUo9aHQqJkqr96Cfd1JIusow0Hk6gtED/u7oX2UBD8g3yQGnt
sMZgQBCbyB6ihIMa56+YqYSNFNdn0PcqhqRaeHkPQHhInGqHYoF0EiFtMr4Cyf/mQVxEHjPLggWp
YM2aNbeN5/yjxeXlA0vVsnVXNbthLi7USH4bli8LuNVVS09jARBKN7JdW4vxV7SfgzMAdidx9dlJ
6M62YA0+D5+utyNZVYPWaaWVlKXYCIU4PbOwmBEuhkVmWXOgi8hOmGYNWP+h8w0LIgOmcboNII9s
lpQ+th9FT3goJAebNuNcD2I1q3DC/wKTtgAr/yw4hNno1AJskIWgycsA95/hUOtIfNePzmb+ESWR
iCY1D267tZB3SgbQGrBoB5mpBj/mouE/gfM6GY3WHIXVUDFSKezlJNZw1iGdawvJRQGAcDvGQ0v9
ZWzsQtzblIfsNGSuzkKiEyRN0DvzCwEFsqBkP2va/ADEzvl4Pyvoz71KGOIYIqe3QEpZSO8RrIB2
dvVXqrvOiYy8V0i6RbBH2EkxUwYyw3AFR1WnlSnZmrwB8Y9+0Hc3gDCJCvK4aSJXmDoutHfvFLy4
B32eAU7rbmBvCpzflQDe55AUcSHmyWEsKB+Yg4u0diUJYd38Gij89wBkjyF1j0+2rRKTyQBXaOrA
jeL7MXiYQrcQbeQbcneNTK2Cnkf7KMjjJBL+M5T2lDCNggzzTyQSxPb2soB8Wici8xrNsJB+Dc4o
rXPqSK+ZfssA5y6jfjUwAGKZO3BqfAvTvh++S0fhu5TMlPUQ4SwK9CVjMfNZGPdvMf61WCQ6VlcC
v8dj1Q8daBFJfMgOkbT+HYcyskMgv1t/ioWtxjjNS+2FhDd9WhOkdwGnsRIix9vYqFdCmVuE1J7E
4vzEVpQ3kLyvaxBzf3qb8WcQFN2ABH8vJuNtCwBSxQCfQ6UFpea8pfNaK1dXvgi+yrG6bdmyxUZO
982mrjQgpfPrHg1phS0xh7gsgMMndEsPxMZNSKw1j9LlQdDcHk/Ej4H7dtQY0P1Y1VXV2/Huydjo
8VXBM2e8lEkVee1P8xT/MFpX0wBXEdgI7GshfllQxG9hf8JBnVb+AUm2cqaewFV1emfqmZaWemRf
fR8ZFZxDqj21TuVueCcugLsJgWAU3OKbSm1dm1lcvAcAFUJc5Avoywvo981IiUPM4lvItb8fIFqA
LA4OYwEQPkrxtYgjjeHZTZivm2BhHI36Sb+10baMfGSDdfZyRcXaDZynFmCN4+o9hBlB0ZXxSRqi
CjuBiyYYXJeT1qSrZQGf0TP9FOW69zLCXyXQ6ltZ3k9pqGuNaXGwXSTsH0/Sb7LBlE76iFfSi6jz
tKREcPeANcQXF0SD/nYg0vi0AfCBcre/b+C5gTw7gGo7Hk0rjd8HgO0AgMngXExkXcg4d3cBXet8
BdkJaraEtzxVHaqGj2dUL4s85nD2SLb3UsdD1Gf8OHNLBXO6FpuaXAD0jpRNAIDdGCdxkNKh6mr6
nLQEjuiUfv+tLu9TKh1P1/fx3Xt4fzu5QHco2zueB8i/mf67M5vGkhUremaiQGqdslrqG8RPjTJD
nEsnFX4atJfTffoY7dCectwZnLGWlVGaaKekr0rrkGB24tm9NTU17TQpa9eNnXt2aTS8ZctRpPdx
aNfRXtdnLtW/u8FHX6bQ4VS+XkyipRdFr03ZQZN5F7Mzl1hbPfWgl1j32LwIgIn1H1DTG9RJCdO1
9ASc840zvVb6en/Qx2l6vXVTfaT726lq6W8/qf8d/mznHUt7ep9L6jDqz/q6AL6nP9W6z7gUcCng
UmDoKOAC19DR1q3ZpYBLgSGigAtcQ0RYt1qXAi4Fho4CLnANHW3dml0KuBQYIgq4wDVEhHWrdSng
UmDoKOAC19DR1q3ZpYBLgSGiwP8HmYeWj75pJnEAAAAASUVORK5CYII=

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/png;
name=”image002.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAXCAYAAADgKtSgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAEkSURBVEhLYxgYUL+Ji6H5pAdD4/H/BLAnWC3R
oP54DRZD8GOQHoKg4dgprJqJwSC9OEHj8ZMYGkjFDcexWNB4lGBQlO5++B8ZiPecwaqOoeFoLdRU
IABFCDZFSHjmmZdQIxEAp+EgDI/k5mMEU8Waa2+hRv7/H7v+zn/jWZf+szafwKoWij0hhmOXRME7
br+HGv0fqzxWTMhwjtaT/yPX3vp/8cVXqNH/wXwQBslh0wPHhAwXA4YrLsDfcQqrHjimxHBGLOpR
MCHDYZgmYQ7DI9NwTwwJNEyG4dBMRET2J9lwlDK+7ngtVkVQTJLhKAUXDFBSlsNww7HTUNOwgEag
JDZNRGF8BsMAyFtYNePBWIMCF+g9xgnURDAVAbEnWC0GYGAAAIiXBofRJhwGAAAAAElFTkSuQmCC

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/png;
name=”image003.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAXCAYAAADgKtSgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAF4SURBVEhLxZS7SgNBFIZXjIIPIPgWvoM+g4X2
K1pqY7mzgpUEW30Bi4CNlYWgRbJjjIWSgCBrEZR4CV5QE43EHDO7ZxY3c2Z2TQR/+IrMnv9bmMms
9T+ZyQ1bTmHKcjkYETPOQQZbKbLqzZEiEyxvY9sQ5h2T5TSIrjYuLyqF38I48QKnj63Q4i2gtRtx
eOTQAMxvjYRy4l8xvl6K/ZZMZE/Af3wHkfJdI1hb2a8qc5ZbmA7lygMOG0c3gaB3vTevrTZkvZoy
F6CTZ3kN6wCzOxcwhOu9efv8UroROvnk5hlcv7RQoc95val0I3RyuS1JkftOopML9vwnVOhD9SJM
cnZ4hQp9qF6ESS6wdy9Ro2ZsrUh2IpLk1ecPVMWTKBYE0XxaT28b4D+EF6bd6UDlvgnb5boyRyMv
UQ7+/vo7ldFQLsK4TQ71g5NfRuuPDPItlzCvhDYibvchVUqFSSzD+CJdNsC8JWyniAOZ4MQpUYzu
TOzwZCzrG7NKLluQQl+xAAAAAElFTkSuQmCC

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/png;
name=”image004.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAXCAYAAADgKtSgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAFBSURBVEhLYxgY8P8/I0P9USeGxuP/8WKQGpJA
7WFPrAbhwzWH9aG68YCGY6ewaiYGg/TiBI3HT2JoIBU3HMdiQeNRd3SF9guu/nddfA1FjCjcdFgb
aioQgCIPTYHv8hv/YUBtynkUOaIwHGBJFW5LrkON/v9fsvcsihxx+KgzxHCsksf/M2IRIwnjMzxy
7S0wBrEl+86C2RFrbv1XnnT+/6mnn8G+il53G0MfHOMzHAZAbI+liGBCBzPPvsTQC8bkGL7i6pv/
SpPO/f/2+y9UBKIGA5NjOEyeu+0UVIRKhv/7h2oQDCCLwfEQNxxH0QoDIDbphsMyEQhgSFKEf0NN
hYLW43pYFJGH6w9pQU1FAtQpco9CTcMCQOUxNk3EYLwGw0DTSW2smnHiY78Ymo5rQnUTCUAxjtUw
ZIycKpABAwMAXQ4Lhheu0hcAAAAASUVORK5CYII=

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/png;
name=”image005.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABcAAAAXCAYAAADgKtSgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAFDSURBVEhLYxgowMhQf9SJofH4f7wYpOb/f0ao
HiJA43FzDEMI4frjDlDdeEDDsVNYNRODQXpxgsbjJzE0kIobjmOxoOW0GVbF5OD6Yy5QU0EAGCHY
FEExIxBzt5/8L9pzBoxBbJAYNrVwDI9ktFRx7vnX/6SCiy+/ohreeNQZYjiSIHfbSahy0gFP+ykk
w4F4UBieuvnu/4g1t6A87EC4+zR+w9WmnIcqRQUgw0HyzM0n/lfseQgVRQWmsy8jDAZhkg1vOvG/
ZDeZhuMLljBKg2WIpRa0THQJmCFIBVdefUM1GJ6JQFkVRQIVswJTiEj3mf9yE86BMYgNEsOmFo7r
65kghoNA4zF7rIrIwkf8oaYiAUrKchhuOHYaahoWAJLEpokojM9gGABFBlbNeHD9cT+obiIAOJKJ
sQSoBiXyYICBAQAzOpMvFuYsBQAAAABJRU5ErkJggg==

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/png;
name=”image006.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADYAAABDCAYAAADXqvavAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAXKSURBVGhD7ZptqBRVGMfHfEnLXtTMl5lz5nq9
9iJmhVkRRUKUSEUpvhBIbyBlkBH4pT60pYbenZndu6SFhRUZfTCK+qDcLyKVYEWhRFiUYUilpt3U
3XnZe3On/zP73L17b7Vz9t5EkfODYb3nv8/Mc86ZWZ//OWNoNOcYPxTaLgzzdou/wbTijHEBNysR
G8awUtaeHDpy2mFn0sXcrMzRzMSxFFvsmDaJm5SJlxjDKwXTCpwWO87MHMXNVSrolO/IxZEnXws9
6QWuuJ0lJYpZczbi1vmOeCP0rMeOF9ouZSmVOG9fjtgVgYfYnHgpcuRMllKhAQ0dc17oynzgWa/6
rvVgvHnOSJYNo5y3b0BnunCBmA78e9/xzHil5GjEAldu740NPRGig/eznApGeiliynXx78exMYzl
hlQ8azxy3d8bizx+j/L2tSwbRuiKlX0nrh6Ra1/DckMOPWuNCTxZlxgOjCDLqSCx1/vFerKIjik9
Ct0FOWdAbIyZf5hldCwn7kHj8Zroyh+LTuuVLDckztw5Arfw54ipcGwRnytYTsV3xTP4fimJ9eRp
fH6iOmNdG1olBuYgxSbxmLEgJ+5gmZKbOQrCeoz0p+jxzsARj7CkRJi35iOmE+f4DJ+b6blhKZVT
7pQrAkduwV2zG8eO0LHnsaQEbt0n0LldNCC+Y6+hgWapCo0S/TJVBvHLRMTr5Tj8cLTtGnhiBZJZ
7zBn/JlRH5B6SuvklGAjfhXxY8JNGo1Go9GcP5BdUS1nBkL/OcbbjOH8Z9MMKRY5/6vVoqSKjjUr
yokHIsdcQP6GJSVilEUoh+6OPGuhnxM3NZMkVR2+Z90c5c1FYYe8iyp2lpQgH1Zy5L1+FrnXV/ZE
JYeSBNYDRehf+PThbXJkPFluCA1K5MrVqNe6kkI4J/dEBXVPRZYJdd5XuDYV0cdQrz7NUioYhDG4
7iYcIWrcHsR+WMxM6ivei1m5HCetL/17grUtNssNiTcbI/H9mpejA35sDcupYLa8+lgUtYdVH4dT
sFbsCPqunbUWsozp9MzlNFu9IlmPk+2tM1huSPyWPRrJHKnFJiMvXmQ5FXzX6Y1NDlf+Ei9ZonQr
lz3rOrrD+q4telDhL2I5GTUT07kTF/kZiR3Al99UPTmB52stTvw94g8hsT10e7GUSrdj3oJrfpnE
euI7POfPs5RK1W6Jd5H7T9XcRWel0DaR5SqVgpgeevZTSPLRZvwUEWfs0YHbssz35KqSa9/Izcp0
O9ZcmNVVUU4ujrcNWJBJofLK1Amhaz0Ow7qSFqO4WaPRaDQazXlLsuDpTr2q5LVcr7o0Xg8t0pYR
e7LdnNGsLzuECp92aKhuRDmlvMujRDFvz0Ot9h7Kmp2oMzOnXp7cv15rAO2rlVFrJrWqK7Yi/jaW
Uqnu9IhlqDU/DhzZ6aMkJCvD8tCAcx2Bk39dq7DhyZpZ+w9du/9Ojyt2q9qWmDYbPXG0dm1PhN0d
1lyWh8avmSkX0Qnrk0PnBr2NhNiiqrMgt04D2S++fhtpKNDo4hbcgQThYhMv9htmbCnLqdDsYpaO
VGPJW4kPWEqlglseMXvJhyH+NI4Dg3EX/0k5O202fNjbGL3tuMhzzVgPMqp4Pl7g2C3/WLdIgbaw
0LltuP5HZLm4+f8jWaUaxBZSL/GuIcTSKlUTxlij0Wg0Go0CtAV0Yr0cdzBjj+ampqC357o2tF7G
f54bkM0IXWs+SqrVQVYu95vcwio71izfEU/SKrTvmbdmmnwl8YzRQ14ORTBX5j2+J9pZSuVY+4RL
UCPW3rxDIb4vcKcLls8uUU5s6k2Mkzuh+iJouSN5T7IWm8TnrYdYPruUXCsDu1G3hSX2q3Ysyk+9
GjP2R13H/ChvLmD57EIvh0We7MQz9i2S/KIZ60FVfejZDgZjL+K/gZd7pzKIV3fPGLRVHLnyPt+V
c7hJGXpVll4FJF8Wb5w4lps1Go1Go9FoNEPFMP4G/dCwkj38uiQAAAAASUVORK5CYII=

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50
Content-Type: image/jpeg;
name=”image007.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAkACQAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg
IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09
PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAAlAHgDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aisn
xJryeHtM+1tC03zgFFOCF6u30VQT+FN8Ra1Lo2lLfW8EdyhkjQq0hX77BQQcHuw/CgDYorN1jULr
S9GkvI4IppYlDPGZCoPrg4P8qp3Os6jFr9tpUdpatJPbNP5jTsANpUMMbfVhigDeorGj114NXg0z
VbYW01yCbaVJN8UxUZZQcAhgOcEc9jVa317U7u61W1g0+3aawlSFf35xIWCtk/LwArc9TkUAdFRX
PrrOqtrsmlCzsvOjt1uC/wBobaQWK4+5nPFaEF7dm0tWurVIZ5m2vGHyEPPfHIwKTdtWFrmhRVVL
z/S2t5VCt/CwPDd8fWnmdkuGRwojVN5bPalzIdmT0VXSWaZA8aKqkZXeeSP6VLC7SRKzpsY9VznF
NO4WH1Xvr2LT7YzTZIyFVVGWdj0UDuTT7m4itLd553CRRjLMe1YdhDLr14NSvEKWyZFvEfTufqe5
/AcZ3MRYGmDWNlxqBcoSGEIfKDHOPce/f6UVs0UAcvdQ/wDCTateRW1+kdvawm1cKiyBzIMv16cB
Rn/erD+1Sah8NJrNG+1X2kypHKkZ3PIsMqncAOuUXI9a7Z7B4pWmsZfKduWjcbo2/DqPw/I01L5L
ZsXlv9lbp5nWM/8AAh0/HFAGbqusWGr6KbfTbuG5mvNqRJG+5uSMkgcgAZJz0xVbUtQtLb4j6aJ7
mGMiwnU73AwS0ZAPoSAfyrpoo4cmWFY8vyXQD5vx705oY3zvjRs9cqDmgDmNY2+IfEGiQ6ewmjsL
r7XcTpyiAKQqbuhZi3Qdgc0eF7qCbxR4nWKaNy11GwCsDkCJQSPx4rqVVUUKqhVHQAYqlNeQwTeT
bxefcj/lnEB8v+8eij6/rQBiwXdu3xMukWeMv/ZsaYDDO4SOSPqB2rbv3VZrTLAfvgeT2waaLS7l
bfJPFAc52wRgkf8AAmHP5CnNZXH8F/Ln/bjRh/IUpK6sNOwGOK6kuYmYZ3Agg8qcDkVCY57gXFvK
MSiHaH7PycGpTJfW+S8EVwnrD8j/APfJ4P51Lb30FyxRHxKPvRuNrj8DzUOncfMJDcq1qBuWKVVw
yv8Awke1LZ3DTWKTzFV3DcccAD8anKq33lB+orC1W6k1a9k0awZ1KBTdTAfLGp7Z7tjt7jPFUk09
xXRCoPiu/wB+T/ZFs2AP+fhx/Qf55zjpAAoAUAAcADtUdtbRWdtHb26BIo12qo7CpaoQUUUUAFIe
eDRRQBUbS7fcXhD27nq0LFM/UdD+IpDa3g/1eoNj/biUn9MUUUAH2CaUYub2Z17rGBGD+I5/WrMF
vFbRCOCNY0HZRiiigCSiiigAqC5tILtAs8YbHKt0ZT6gjkfhRRQBny3FzY3UdkJ/NE8bmOSRfmjK
jvj736fWrOmaVFpseFd5ZWHzyyfebkk/qSfxoooAvUUUUAFFFFAH/9k=

——=_NextPart_000_02CB_01D83236.1C1C9E50–

CategoryUncategorized

© 2016 AUDIT-I.N.G., d.o.o. | revizija, računovodstvo, davčno svetovanje!

logo-footer

ISKANJE PO SPLETNI STRANI: