– Družba

Družba Audit-i.n.g., revizijske storitve, d.o.o., je bila ustanovljena leta 2014, z rednim poslovanjem pa je pričela v letu 2015 z vpisom v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

–Kader

Družba stalno zaposluje dva pooblaščena revizorja in goji tesno sodelovanje s stalno mrežo veščakov (preizkušeni računovodje, preizkušeni davčniki, notranji revizorji, ocenjevalci vrednosti…), kar nam omogoča celovit pristop pri opravljanju naših storitev, hkrati pa nam omogoča, da te storitve opravljamo na učinkovit in sodoben način.

–Prednosti

Smo moderno in dinamično zasnovana družba z mladim a izkušenim kadrom (15 let izkušenj na področju revidiranja, svetovanja in računovodstva), z močno notranjo in zunanjo mrežo strokovnjakov (pooblaščeni preizkušeni računovodje, preizkušeni davčniki,…), ki nam omogoča celovit pristop, usmerjen k individualnim potrebam strank. Naše delo je močno računalniško podprto, z lastno razvito in sodobno metodologijo dela, zaradi česar lahko svoje storitve opravljamo hkrati kakovostno in učinkovito po konurenčnih cenah.

–Reference

Naše stranke izhajajo iz različnih sektorjev gospodarstva in negospodarstva in med drugimi zajemajo trgovska podjetja, proizvodna podjetja, gradbena podjetja, javne agencije, nevladne organizacije, razvojna podjetja…

NAŠA PODROČJA DELA

Svetovanje

Davčno svetovanja, poslovno svetovanje, računovodsko svetovanje…

Revidiranje

Revizija računovodskih izkazov, dogovorjeni postopki, posli preiskovanja, posebne revizije, notranje revizije, izredne revizije…

Računovodstvo

Računovodstvo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode, društva, izdelava letnih poročil, priprava izkaza denarnih tokov, konsolidiranje…

STROKOVNA EKIPA

ZAUPAJO NAM